Quản Trị Kinh Doanh - Hệ Cao Đẳng

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM

Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Đào tạo Cao đẳng thực hành có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản chuyên sâu của ngành đào tạo, có kỹ năng thực thi nghiệp vụ chuyên môn cao. Sau một thời gian làm việc có thể trở thành những chuyên viên tác nghiệp thực thi thành thạo công việc chuyên môn cụ thể của chuyên ngành đào tạo, có thể phát huy khả năng làm việc tại các đơn vị kinh doanh. Qua thực tiễn công tác, tự học tập bồi dưỡng và tích lũy kinh nghiệm để thích ứng với môi trường kinh doanh theo hướng mở rộng hội nhập Quốc tế, có thể trở thành các nhà quản lý trong các đơn vị kinh doanh, nắm kiến thức vững vàng về chuyên môn quản trị kinh doanh để có thể làm việc tốt trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc tương đương theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức chung của ngành chính
+ Kiến thức của từng chuyên ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập & thi tốt nghiệp

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM
Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng Tổ Chức Hành Chính Quản Trị
Điện thoại: (08)54135013
Website: http://www.ctim.edu.vn - Email: daotao@ctim.edu.vn
Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước. Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại, được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
Đồng bộ tài khoản