Quản Lý Công Nghiệp - Hệ Cao Đẳng

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM

Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Công Nghiệp

Chương trình đào tạo các cử nhân trình độ cao đẳng ngành Quản lý Công nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất để phát triển toàn diện, có khả năng áp dụng những nguyên lý cơ bản và các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu để đảm đương công việc của người cử nhân cao đẳng ngành Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp. Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B. Thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng luôn biến động, có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe để có thể đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong các khu chế xuất và công nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Các đối tượng đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Công Nghiệp


Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản trị dự án, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị sản xuất, Đánh giá công nghệ, Quản lý vật tư và tồn kho... Ngoài ra chương trình còn bổ sung một số phần mềm ứng dụng chuyên ngành, án môn học thực tập chuyên ngành cuối khóa để chương trình đào tạo có hiệu quả thực tiễn hơn.

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM
Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng Tổ Chức Hành Chính Quản Trị
Điện thoại: (08)54135013
Website: http://www.ctim.edu.vn - Email: daotao@ctim.edu.vn
Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước. Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại, được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
Đồng bộ tài khoản