Tài Chính Ngân Hàng - Hệ Cao Đẳng

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM

Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ cao đẳng được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng đảm bảo khả năng tác nghiệp về tài chính, ngân hàng đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng tự xử lý tình huống, tự học tập trong tương lai và học tiếp lên các bậc cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy theo tình hình thực tế, trường có thể tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
+ Kiến thức ngành chính
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM
Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng Tổ Chức Hành Chính Quản Trị
Điện thoại: (08)54135013
Website: http://www.ctim.edu.vn - Email: daotao@ctim.edu.vn
Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước. Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại, được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
Đồng bộ tài khoản