Tiếng Anh - Hệ Cao Đẳng

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM

Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Tiếng Anh nhằm đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về Tiếng Anh, thông thạo các kỹ năng và có thể thông dịch, biên dịch trong môi trường thực tế. Ngoài ra, chương trình còn nhắm đến việc đào tạo một nguồn nhân lực có kiến thức chung về xã hội, có bản lĩnh, năng động, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có thể đảm đương các công việc của một cử nhân cao đẳng thực hành. Lực lượng lao động này sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu của các khu chế xuất, khu công nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy theo tình hình thực tế, trường có thể tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
+ Kiến thức ngành chính
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận hoặc học bổ sung

Trường CĐBC Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp - CTIM
Số 15 Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng Tổ Chức Hành Chính Quản Trị
Điện thoại: (08)54135013
Website: http://www.ctim.edu.vn - Email: daotao@ctim.edu.vn
Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước. Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại, được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
Đồng bộ tài khoản