Kế Toán Kiểm Toán - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Kiểm Toán

Đào tạo ra những Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán có năng lực chuyên môn tốt, có tính năng động sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, biết điều hành quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, thích ứng và biết kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, thực hiện và quản lý hoạt động tài chính, kế toán ở tầm vi mô và vĩ mô. Sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở hầu hết các đơn vị và tổ chức trong xã hội như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan tài chính, cục thuế, kho bạc, ngân hàng, các công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Kiểm Toán


- Học kỳ 1: Toán cao cấp C1; Giáo dục thể chất; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tài chính - Tiền tệ P.1...
- Học kỳ 2: Nguyên lý kế toán; Toán cao cấp C2; Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Báo cáo thuế (Thuế ứng dụng); Tin học ứng dụng ngành kế toán...
- Học kỳ 3: Anh văn; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xác suất thống kê; Kế toán tài chính doanh nghiệp P.1...
- Học kỳ 4: Kế toán tài chính doanh nghiệp P.2; Nguyên lý thống kê kinh tế; Tài chính doanh nghiệp P.1; Kinh tế vi mô...
- Học kỳ 5: Luật Kinh doanh; Hệ thống thông tin kế toán P.1; Anh văn chuyên ngành Kế toán P.1; Kế toán tài chính doanh nghiệp P.3; Đạo đức kinh doanh; Quản trị học...
- Học kỳ 6: Kiểm toán P.1; Hệ thống thông tin kế toán P.2; Kế toán quản trị P.1; Marketing căn bản...
- Học kỳ 7: Chuyên đề môn học; Kế toán Nhà nước; Phân tích hoạt động kinh doanh; Kế toán ngân hàng...
- Học kỳ 8: Thực tập tốt nghiệp
- Học kỳ 9: Khóa luận tốt nghiệp/ Hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (083)8940390
Website: http://www.hui.edu.vn - Email: Tuyensinh@hui.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là Trường Huấn Nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập 11/11/1956 tại xã Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định. Năm 1968, trường được đổi tên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco. Đến ngày 31/01/1970, Trường được cải biên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco, được gọi tắt là Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco. Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, quân giải phóng miền Nam tiếp quản và ngày 19/12/1975 trường được bàn giao cho Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử. Năm 1978, Trường được đổi tên thành trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Đến năm 1994, trường hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II tại thành phố Biên Hòa thành trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công Nghiệp. Tháng 3 năm 1999, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp IV và tháng 12 năm 2004 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản