Kế Toán Kiểm Toán - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Kiểm Toán

Ngành của khoa được cấp bằng cử nhân về kế toán - kiểm toán có kiến thức vững chắc về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, nắm vững luận cứ khoa học và có khả năng để tổ chức và thực hành công tác kế toán, kiểm toán tại một đơn vị kinh tế hay tổ chức khác, có khả năng tham gia xây dựng chính sách và chỉ đạo thực thi công tác kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp, các ngân hàng và TCTD, tại công ty kiểm toán độc lập.
Sinh viên học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán có thể làm việc tại những vị trí đang có nhu cầu cao trong các chủ yếu lĩnh vực sau:
- Các chuyên gia kế toán tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của nhà nước.
- Các chuyên gia kế toán, phân tích kinh tế tại tất cả các loại hình doanh nghiệp, ngân hàng.
- Các kiểm toán viên độc lập tại các công ty kiểm toán Việt Nam và quốc tế.
- Các chuyên gia tư vấn và dịch vụ kế toán, thuế tại các công ty dịch vụ kế toán và tư vấn, các công ty kiểm toán.
- Các chuyên gia tư vấn hệ thống kế toán, phân tích và triển khai phần mềm kế toán, ERP tại các công ty phần mềm, các công ty cung cấp giải pháp giá trị gia tăng, CNTT cho doanh nghiệp.
- Các chuyên gia kiểm toán nội bộ trong việc tổ chức và thực hiện công tác kiểm toán hoạt động, tuân thủ và thông tin tài chính tại các tổng công ty, công ty cổ phần, ngân hàng, các thể chế tín dụng khác,...

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Kiểm Toán


- Học kỳ 1: Giáo dục thể chất ĐH - CĐ; Giáo dục quốc phòng - An ninh; Toán cao cấp C1; Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin...
- Học kỳ 2: Toán cao cấp C2; Kinh tế vi mô; Tin học ứng dụng ngành kế toán; Tư tưởng Hồ Chí Minh...
- Học kỳ 3: Tài chính - tiền tệ P.1; Nguyên lý kế toán; Báo cáo thuế (Thuế ứng dụng)...
- Học kỳ 4: Xác suất thống kê; Kinh tế vĩ mô; Kế toán tài chính doanh nghiệp P.1...
- Học kỳ 5: Tài chính doanh nghiệp P.2; Kế toán tài chính doanh nghiệp P.2; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam...
- Học kỳ 6: Nguyên lý thống kê kinh tế; Hệ thống thông tin kế toán P.1; Anh văn chuyên ngành kế toán P.1...
- Học kỳ 7: Kế toán quản trị P.1; Hệ thống thông tin kế toán P.2; Kiểm toán P.1; Marketing căn bản...
- Học kỳ 8: Thị trường chứng khoán; Kế toán quản trị P.2; Anh văn chuyên ngành kế toán P.2...
- Học kỳ 9: Phân tích hoạt động kinh doanh; Chuyên đề môn học; Kiểm toán P.3; Luật Kinh doanh...
- Học kỳ 10: Hệ thống thông tin kế toán P.3; Kế toán Nhà nước; Kế toán quốc tế; Kế toán ngân hàng...
- Học kỳ 11: Thực tập tốt nghiệp
- Học kỳ 12: Khóa luận tốt nghiệp/ Hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (083)8940390
Website: http://www.hui.edu.vn - Email: Tuyensinh@hui.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là Trường Huấn Nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập 11/11/1956 tại xã Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định. Năm 1968, trường được đổi tên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco. Đến ngày 31/01/1970, Trường được cải biên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco, được gọi tắt là Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco. Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, quân giải phóng miền Nam tiếp quản và ngày 19/12/1975 trường được bàn giao cho Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử. Năm 1978, Trường được đổi tên thành trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Đến năm 1994, trường hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II tại thành phố Biên Hòa thành trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công Nghiệp. Tháng 3 năm 1999, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp IV và tháng 12 năm 2004 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản