Kế Toán Trưởng Doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông - GDPD., JSC

Đội 8, Đình Thôn, Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Trưởng Doanh nghiệp

- Nhằm mục đích tạo thuận lợi nhất cho người học, sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, chương trình kế toán trưởng của Công ty đã có một số cải tiến quan trọng về nội dung chương trình và thời gian đào tạo. Khi đăng ký học các khoá kế toán trưởng của Công ty, học viên được đào tạo đầy đủ thời lượng kiến thức như theo quy định của Bộ tài chính với những chương trình cập nhật, có chất lượng cao. Điểm mới của chương trình là học viên có thể học ngay sau khi đăng ký học, vì vậy rút ngắn thời gian đào tạo do không phải chờ đợi đủ lớp đủ khoá như các khoá học của các trung tâm khác. Học viên nhanh chóng được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khoá học để phục vụ cho công tác chuyên môn và bổ nhiệm. Chương trình kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính được trung tâm đào tạo liên tục được chia thành hai phần:
+ Phần 1: Bao gồm 7 chuyên đề chung có tính độc lập tương đối, nên học viên có thể bắt đầu học từ bất kỳ chuyên đề nào. Sau khi tích luỹ đủ 7 chuyên đề theo quy định là học viên hoàn thành phần 1 của chương trình kế toán trưởng.
+ Phần 2: Bao gồm 6 chuyên đề về tổ chức và nghiệp vụ kế toán. Ngay sau khi kết thúc học phần 1, học viên được tách lớp và học lần lượt 6 chuyên đề theo quy định.
- Nhờ có cấu tạo khoa học như vậy mà chương trình kế toán trưởng của trung tâm đào tạo liên tục đảm bảo rút ngắn thời gian đào tạo mà không rút gọn chương trình theo quy định của Bộ tài chính.

Đối Tượng Tham Gia

- Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ( Kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang).
- Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã.
- Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và những người khác cố đủ tiêu chuẩn quy định

Thời Lượng

Học viên sẽ được học tập trong vòng 11- 13 tuần

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Trưởng Doanh nghiệp


- Phần kiến thức chung
+ Chuyên đề 1: Quản trị kinh doanh
+ Chuyên đề 2: Kinh tế vi mô
+ Chuyên đề 3: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp( Pháp luật trong kinh doanh)
+ Chuyên đề 4: Phát triển kỹ năng mềm trong kinh doanh
+ Chuyên đề 5: Quản lý tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 6: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với NH và tổ chức tài chính.
+ Chuyên đề 7: Thẩm định và quản lý dự án đầu tư
- Thi kết thúc phần kiến thức chung : 04 tiết
- Phần kiến thức nghiệp vụ kế toán trưởng
+ Chuyên đề 8: Pháp luật Thuế
+ Chuyên đề 9: Pháp luật về kế toán
+ Chuyên đề 10: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN
+ Chuyên đề 11: Kế toán tài chính doanh nghiệp (Kể cả kế toán đặc thù )
+ Chuyên đề 12: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
+ Chuyên đề 13: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
+ Chuyên đề 14: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Thi kết thúc phần kiến thức nghiệp vụ kế toán : 04 tiết

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông - GDPD., JSC
Đội 8, Đình Thôn, Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Mrs. Thủy
Điện thoại: 0989262484
Website: http://www.giaoducphuongdong.edu.vn - Email: phuongdongno1@gmail.com
Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông là đối tác chiến lược của Vụ Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đào tạo các khoá học về đấu thầu, là đối tác chiến lược của Bộ Xây dựng, Bộ tài chính trong việc đào tạo các khóa học về Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án, phổ biến các văn bản pháp quy mới ban hành, Bộ Lao động thương binh xã hội…Công ty đã phối hợp và liên kết với nhiều các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo các khoá học nghiệp vụ cho các cán bộ, các đơn vị có nhu cầu như: trường Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn, trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định, ĐHSP Hà Nội, trường ĐHKT Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học FPT, MDIS, RMIT… Với kinh nghiệm vượt trội và uy tín trong lĩnh vực đào tạo công ty nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giảng viên là các GS, TS, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và XH, Đại học Quốc gia, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Uỷ ban chứng khoán NN, Trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính…
Đồng bộ tài khoản