Khoa Học Cây Trồng - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN

567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Cây Trồng

Đào tạo ra những kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành Khoa Học Cây Trồng có lòng yêu tổ quốc, yêu nhân dân lao động, yêu nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn cơ bản, hiện đại và vận dụng tốt vào thực tế sản xuất, có khả năng thích ứng với các môi trường làm việc khác nhau đáp ứng yêu cầu xã hội. Với mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về quản lý kinh tế, về sinh học, sinh thái và kỹ thuật chọn tạo giống, trồng, chăm sóc, bảo quản của những cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp
+ Có thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn làm việc trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp trong và ngoài nước
+ Có kỹ năng quản lý, sử dụng các tài nguyên nông nghiệp một cách hài hoà trong hệ thống nông nghiệp bền vững tại từng vùng sinh thái để tăng sản lượng và lợi tức của cơ sở sản xuất đồng thời bảo vệ tốt môi trường
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, cơ quan nghiên cứu và đào tạo nông nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Cây Trồng


- Kiến thức giáo dục đại cương: 47 tín chỉ (Không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, an ninh)
+ Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 TC)
+ Khoa học xã hội và nhân văn - nghệ thuật (6 TC)
+ Ngoại ngữ (7 TC)
+ Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường (24 TC)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 86 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở ngành (27 TC)
+ Kiến thức ngành (44)
+ Thực tập nghề nghiệp (5 TC)
+ Khóa luận tốt nghiệp (10 TC) hoặc chuyên đề tốt nghiệp (4 TC) và học phần chuyên môn thay thế (6 TC)

Trường Đại Học Tây Nguyên - TTN
567 đường Lê Duẩn , Quận Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc
Người liên hệ: Trường Đại Học Tây Nguyên
Điện thoại: (0500)3825185
Website: http://www.ttn.edu.vn -
Trường Đại Học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình. Từ cơ sở nhỏ bé khi mới thành lập, đến nay trường Đại Học Tây Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng điểm của khu vực, đã đào tạo được gần 12.000 kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, cử nhân kinh tế, triển khai có hiệu quả hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những thành tựu mà nhà trường đã đạt được là hết sức to lớn và rất đáng tự hào.
Đồng bộ tài khoản