Kiểm Soát Hàng Tồn Kho Và Quản Trị Kho Hàng

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Kiểm Soát Hàng Tồn Kho Và Quản Trị Kho Hàng

Hàng tồn kho là một trong 6 yếu tố giúp hệ thống kinh doanh và tiếp thị thành công, luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các tài sản của doanh nghiệp. Chi phí duy trì hàng tồn kho cũng là vấn đề nan giải của doanh nghiệp và là nguyên nhân trực tiếp làm cho chi phí vận hành tại các doanh nghiệp tăng cao.
Để giúp DN điều hành tối ưu hoạt động của Kho hàng và quản lý tồn trữ một cách hiệu quả, an toàn với chất lượng dịch vụ cao và chi phí thấp nhất; Nhận dạng các chi phí có liên quan đến hàng tồn kho và các công cụ thành công trong quản lý hàng tồn kho như: Quản lý các nhà cung cấp, xác định lượng dự trữ tối ưu, Quản lý kho hàng và Quản lý vận tải, đồng thời xác định và tối ưu hóa chi phí hàng tồn kho, áp dụng các phương pháp quản lý hiệu quả kho hàng ở các nước công nghiệp phát triển trong điều kiện các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) sẽ tổ chức khai giảng khóa tập huấn “Kiểm soát hàng tồn kho và quản trị kho hàng”.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhà Quản trị trung hoặc cao cấp trong doanh nghiệp; Những người đang làm việc trong lĩnh vực logistic hàng hóa, bộ phận mua hàng, quản lý kho hàng, quản lý hệ thống kênh phân phối, quản lý sản xuất; Các cá nhân và các chuyên gia có nhu cầu công việc liên quan đến quản trị kho hàng trong các DNNVV ở ĐBSCL.

Thời Lượng

14 buổi

Nội Dung Khóa Học Kiểm Soát Hàng Tồn Kho Và Quản Trị Kho Hàng


- Kiểm soát hàng tồn kho
+ Phân loại và dạng hàng trong kho
+ Lợi ích của việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả
+ Lập kế hoạch dự trữ
+ Các nguyên tắc kiểm soát tồn kho
+ Kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ
+ So sánh các phương pháp quản lý hàng tồn kho
+ 05 bước nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho
+ Xác định điểm tái đặt hàng
+ Tình huống: Xây dựng hệ thống cảnh báo hàng tồn kho năng động và quyết định mức tồn trữ đến lợi nhuận của công ty
- Kiểm soát hàng tồn kho và quy trình JIT (Just In Time)
+ Mô hình truyền thống (Quy mô sản xuất lớn và hiệu quả kinh tế, Tính co dãn trong bố trí sản xuất, Ưu nhược điểm của phương pháp quản lý hàng tồn kho truyền thống)
- Mô hình JIT (Hệ thống “đẩy” hàng tồn kho, Hệ thống “kéo” hàng tồn kho, Lợi ích khi áp dụng JIT trong điều kiện môi trường kinh doanh bất ổn)
+ Tình huống: Phòng ngừa “kéo-đẩy” hàng trong quan hệ nhà sản xuất – phân phối – bán lẻ.
- Chi phí vốn, giá thành và các quản trị chi phí hàng tồn kho
+ Bốn phương pháp thông dụng trong quản trị chi phí hàng tồn kho
+ Tính giá hàng tồn kho trong điều kiện giá cả biến động
+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
+ Tình huống: Điều chỉnh giá vốn và công cụ phù phép thông tin trên báo cáo tài chính công ty niêm yết
- Quản trị vận hành kho hàng chuyên nghiệp
+ Quản trị vận hành kho hàng (Bản chất, tầm quan trọng của kho hàng, Kho hàng so với trung tâm phân phối, Vai trò và các hoạt động của kho hàng, Ba mô hình quản trị kho hàng chuyên nghiệp (EOQ, DOQ, QDM))
+ Thiết kế và bố trí kho hàng (Đo lường năng suất kho hàng, Ứng dụng công nghệ trong quản lý kho hàng, Mục đích sắp đặt, vận chuyển vật liệu trong kho, Các nguyên tắc sắp xếp và vận chuyển vật liệu, Vận chuyển, bốc xếp trong kho)
+ Tình huống: Bài tập giải quyết vấn đề qua “moving game” về thiết kế nguyên tắc vận chuyển trong kho bãi.

Ưu Đãi Chung

Phí ưu đãi: 1.200.000 đồng/người (áp dụng cho DN đăng ký từ 2 người trở lên. Phí ưu đãi chỉ áp dụng cho DN đăng ký và thanh toán phí trước ngày khai giảng).
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0710. 3824918 – máy lẻ 102 gặp Kiều Hân (0919909368) - Fax: 07103824169
Email: kieuhanvccict@gmail.com

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ
12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (0710)3824918
Website: http://www.vccimekong.com.vn -
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Đồng bộ tài khoản