Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

Trung tâm xây dựng các lớp đào tạo về quản trị doanh với các thiết bị học tập hiện đại: 100% phòng học máy lạnh, máy chiếu, LCD. Có đội ngũ giảng viên năng động, nhiệt tình và chuyên môn cao, tâm huyết với nghề giúp học viên nắm được các kiến thức cần thiết. Giáo viên quan tâm đến từng học viên và hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ
Địa chỉ: 12 Hòa Bình, Q Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Tel: (0710)3824918 - Fax: (0710)3824169
Cơ quan chủ quản: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Website: www.vccimekong.com.vn

Đồng bộ tài khoản