Quản Trị Sự Thay Đổi

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Sự Thay Đổi

Thay đổi là nhân tố riêng biệt quan trọng nhất trong công tác quản lý kinh doanh thành công, để có thể sự thay đổi một cách thành công thì cần phải thay đổi nhận thức và hành vi của từng cán bộ nhân viên và khai thác năng lực nhân viên hiệu quả nhất bằng cách sử dụng những điểm mạnh và lôi kéo họ tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình thay đổi.
Nhằm giúp tổ chức/doanh nghiệp xây dựng kiến thức, năng lực vững chắc, các phương pháp, các công cụ quản trị thích hợp cho chiến lược phát triển và đón đầu các xu thế thay đổi để tồn tại và đi trước các đối thủ một bước. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức đào tạo lớp “Quản trị sự thay đổi dành cho Doanh nhân nữ ĐBSCL” trong khuôn khổ đề án “Nâng cao vai trò doanh nhân nữ trong phát triển kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới”.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho lãnh đạo, cán bộ quản lý doanh nghiệp và những ai quan tâm (đặc biệt đối với Doanh nhân nữ).

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Sự Thay Đổi


- Bản chất của sự thay đổi
+ Đặc điểm của sự thay đổi
+ Quy luật sinh tồn
+ Các nhà quản lý nói về sự thay đổi
+ Bài học từ những thương hiệu lớn (Bài học từ các đế chế ô tô, Bài học từ Kodak, Vì sao những tổ chức lớn vẫn bị thất bại?
- Quy trình thay đổi trong tổ chức
+ Quản trị sự thay đổi (Các áp lực đối với sự thay đổi, Các tổ chức có thể thay đổi điều gì, Khởi đầu sự thay đổi, Khối băng tổ chức: Các con tàu bị đắm bởi những gì thuyền trưởng không nhìn thấy, Phản ứng trước sự thay đổi)
+ Phương thức tạo ra sự thay đổi (Đổi mới hay cải tiến liên tục (Kaizen), Ứng dụng vào công ty
+ Kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam
+ Kinh nghiệm của một số doanh nhân nữ thành đạt

Ưu Đãi Chung

Giảm 10% đối với DN là hội viên của VCCI Cần Thơ
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
Điện thoại: 0710.3824.918 gặp Ngọc Thảnh (máy lẻ 117) hoặc Tuyết Lan (máy lẻ 101); Fax: 0710.3824.169
Email: trthngth@yahoo.com hoặc vccict.tuyetlan@gmail.com

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ
12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (0710)3824918
Website: http://www.vccimekong.com.vn -
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Đồng bộ tài khoản