Nâng Cao Năng Lực Marketing Và Phát Triển Kinh Doanh

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Nâng Cao Năng Lực Marketing

Nhằm giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu Marketing của mình và triển khai chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn của chu kỳ Marketing, từ phân tích cạnh tranh và thị trường để lập kế hoạch, ngân sách, và trang bị các kỹ năng nâng cao năng lực Marketing cần có trong thị trường hiện đại để tạo dựng thương hiệu bền vững. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức đào tạo lớp “Nâng cao năng lực Marketing và phát triển kinh doanh” dành cho Lãnh đạo, trưởng/phó phòng/cán bộ phụ trách tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng, các nhà quản trị thương hiệu, cán bộ phụ trách đối ngoại PR và các cá nhân khác quan tâm.

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ/ Nhân viên quản lý kinh doanh và phụ trách kinh doanh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Nâng Cao Năng Lực Marketing


Chương trình bao gồm các chủ đề:
- Chiến lược phát triển của Vietnam Post.
- Nghiên cứu thị trường và sản phẩm theo thị trường địa phương.
- Hoạt động truyền thông của Vietnam Post.
- Tổ chức lực lượng bán hàng.
- Xây dựng chính sách bán hàng.
- Kỹ năng bán hàng và dịch vụ bán hàng.
- Kỹ năng giảng dạy nội bộ.

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ
12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (0710)3824918
Website: http://www.vccimekong.com.vn -
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Đồng bộ tài khoản