Kỹ Năng Lập Và Phân Tích Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Lập Và Phân Tích Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Từ lâu BCLCTT đã trở thành báo biểu chính thức trong hệ thống BCTC bắt buộc phải soạn lập của doanh nghiệp. Tuy nhiên do trước đây, một thời gian dài, việc lập báo cáo này không là yêu cầu bắt buộc, làm phát sinh tâm lý “có lẽ nó không quan trọng bằng 3 báo cáo kia”. Tâm lý này không chỉ có ở nhiều lãnh đạo doanh nghiệp mà cả với những người làm kế toán.
Thêm vào đó, cách soạn lập BCLCTT có vẻ hơi phức tạp cũng góp phần làm nản lòng những ý định lập, đọc và phân tích thấu đáo báo cáo “Lãi lỗ” vô cùng quan trọng này. Điều này là nguy hiểm không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho nghề kế toán. Đây không chỉ là một yêu cầu bức xúc của doanh nghiệp mà còn là một thách thức để không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp của nghề kế toán.
Hóa giải vấn đề này, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ”. Từng chi tiết nghiệp vụ cũng như mọi khoản mục trình bày trên BCLCTT sẽ được phân tích và hướng dẫn soạn lập đơn giản và dễ hiểu giúp học viên hóa giải được khúc mắc đã từng làm đau đầu nhiều kế toán bao năm qua.

Đối Tượng Tham Gia

Các thành viên Phòng kế toán, Ban kiểm soát, quản trị viên cao cấp trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các đối tượng cần trang bị kiến thức để làm việc.

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Lập Và Phân Tích Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ


- Hướng dẫn kiểm tra các biểu mẫu báo cáo đã đủ chưa.
+ Kiểm tra các biểu mẫu đó đã đúng theo quy định không.
+ Kiểm tra số liệu đúng sai của báo cáo tài chính.
+ Kiểm tra số liệu trên bảng cân đối tài khoản xem đúng chưa. Cách cân đối bảng cân đối tài khoản cho phù hợp.
+ Kiểm tra bảng cân đối kế toán.
+ Lưu chuyển tiền tệ (cách lập và phân tích)
​- Chỉ ra những sai sót kế toán hay mắc phải và khi quyết toán cơ quan thuế hay soi các tài khoản nào.

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ
12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (0710)3824918
Website: http://www.vccimekong.com.vn -
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Đồng bộ tài khoản