Kiểm Soát Nội Bộ Và Quản Lý Rủi Ro Trong Kinh Doanh

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Kiểm Soát Nội Bộ Và Quản Lý Rủi Ro Trong Kinh Doanh

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại lợi nhuận cao nhất, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đối tác bên trong và bên ngoài. Để thực hiện được mục tiêu đó, DN phải đặt ra cho mình những chiến lược phát triển kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi chiến lược sẽ thường có nhiều rủi ro xảy ra làm ảnh hưởng đến quá trình tiến tới mục tiêu của doanh nghiệp. Do đó xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro vững mạnh đang là một nhu cầu bức thiết và được coi như là một bộ phận không thể tách rời với chiến lược kinh doanh của DN. Đây còn là một công cụ tối ưu để xác định sự an toàn của nguồn vốn đầu tư, xác định hiệu quả điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp cũng như kịp thời nắm bắt hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Căn cứ vào nhu cầu của DN trong khu vực ĐBSCL và theo yêu cầu của học viên đã tham dự các khóa đào tạo của VCCI Cần Thơ trong việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác cho CB-CNV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) sẽ khai giảng Khóa đào tạo về “Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong kinh doanh”.

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ phụ trách bộ phận Quản trị rủi ro của DN, bộ phận kế toán – tài chính, nhân sự, Ban lãnh đạo DN và những người có quan tâm đến khóa học nêu trên.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Kiểm Soát Nội Bộ Và Quản Lý Rủi Ro Trong Kinh Doanh


- Phân biệt sự khác nhau giữa kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và việc tuân thủ
- Môi trường kiểm soát và đánh giá rủi ro
- Hoạt động kiểm soát
- Kiểm soát nội bộ cho quá trình thanh toán
- Kiểm soát doanh thu, giấy biên nhận và quy trình quản lý tiền mặt
- Kiểm soát nội bộ cho quá trình quản lý hàng tồn kho
- Kiểm soát nội bộ đối với việc quản lý các tài sản cố định

Ưu Đãi Chung

Phí ưu đãi: 1.400.000 đồng/người (áp dụng cho DN đăng ký từ 2 người trở lên. Phí ưu đãi chỉ áp dụng cho DN đăng ký và thanh toán phí trước ngày khai giảng).
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Điện thoại: 07103824918 – máy lẻ 102 gặp Kiều Hân (0919909368) - Fax: 07103824169
Email: kieuhanvccict@gmail.com

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ
12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (0710)3824918
Website: http://www.vccimekong.com.vn -
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Đồng bộ tài khoản