Mười Bước Chẩn Đoán Tình Hình Doanh Nghiệp Qua Báo Cáo Tài Chính

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Báo Cáo Tài Chính

Với nhiệm vụ là Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát một công ty, bạn thường được yêu cầu đọc hiểu nhanh gọn và chuẩn xác các báo cáo tài chính của chính công ty mình, đánh giá một cách tổng quát và có những định hướng tương lai.
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Cần Thơ tổ chức Khóa đào tạo “Mười bước chẩn đoán tình hình doanh nghiệp qua báo cáo tài chính” được thiết kế để mang lại cho bạn kỹ năng trên theo một quy trình 10 bước, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Học viên sẽ thực hành cụ thể trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thực tế.

Đối Tượng Tham Gia

- Chủ doanh nghiệp, Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát công ty muốn có một phương pháp đọc hiểu và nhận dạng vấn đề nhanh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình.
- Các nhà đầu tư chưa có kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính muốn tạo lập một nền tảng cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn về phân tích cơ bản.
- Những người trực tiếp làm công tác kế toán, tài chính và tất cả những ai quan tâm đến chẩn đoán tình hình doanh nghiệp.

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Báo Cáo Tài Chính


- Những vấn đề chung về Báo cáo Tài chính doanh nghiệp
+ Thông tin trên báo cáo tài chính
+ Sử dụng Báo cáo tài chính cho mục đích chẩn đoán
- Mười bước chẩn đoán
+ Chuẩn bị chẩn đoán
+ Đánh giá tổng quát
+ Hiệu quả sử dụng vốn
+ Hiệu quả kinh doanh
+ Lợi nhuận và doanh thu
+ Tình hình vốn lưu động
+ Tình hình vốn cố định
+ Khả năng thanh toán
+ Tình hình các dòng tiền
+ Tiên lượng các vấn đề tương lai
- Những vấn đề cần xem xét thêm
+ Chu kỳ phát triển
+ Ảnh hưởng của ngành nghề
+ Ảnh hưởng của kế toán

Ưu Đãi Chung

Đặc biệt: Giảm 5% phí cho hội viên của VCCI Cần Thơ, giảm 5% phí cho doanh nghiệp đăng ký từ 5 học viên trở lên. Ưu đãi trên chỉ dành cho học viên đăng ký và thanh toán phí trước ngày 02/5/2014.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0903606333 (Ms Diệu Hiền – phụ trách chương trình) hoặc 0908572266 (Ms Thuỳ Trang).

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ
12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (0710)3824918
Website: http://www.vccimekong.com.vn -
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Đồng bộ tài khoản