Giám Đốc Tài Chính - CFO

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ

12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Tài Chính

Nhằm mục tiêu tăng cường năng lực quản trị tài chính, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp ĐBSCL, Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Khu vực ĐBSCL – VCCI phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thiết kế và chiêu sinh Khóa đào tạo “Giám Đốc Tài Chính – C.F.O” Khóa 6 tại TP. Cần Thơ. Nội dung của khóa học tập trung vào những kiến thức nền tảng nhất, cốt lõi nhất mà một C.F.O cần trang bị. Những kiến thức nền tảng cốt lõi này cùng với sự trải nghiệm nghề nghiệp sẽ giúp bạn trở thành một C.F.O chuyên nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Đội ngũ Lãnh đạo doanh nghiệp, những người được hoạch định làm C.F.O của Công ty; Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn trở thành Giám đốc Tài chính; và những người quan tâm và mong muốn trở thành Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp.

Thời Lượng

40 buổi

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Tài Chính


- Giá trị tiền tệ theo thời gian - Định giá chứng khoán – Định giá doanh nghiệp
- Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
- Quản trị tài sản và quyết định đầu tư tăng thêm
- Phân tích tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi - Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn
- Chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính
- Phân tích báo cáo tài chính
- Chiến lược tài chính và hoạch định chiến lược tài chính
- Quản trị rủi ro tài chính
- Tín dụng ngân hàng
- Kế toán tài chính
- Kiểm soát nội bộ
- Kiểm toán độc lập
- Thuế và quản lý thuế trong doanh nghiệp
- Hướng dẫn kiểm tra và kiểm soát tài chính

Ưu Đãi Chung

Phí ưu đãi: giảm 5% phí cho hội viên VCCI, giảm 5% phí cho DN đăng ký từ 3 học viên trở lên, giảm 10% phí cho DN đăng ký từ 5 học viên trở lên.
Lưu ý: Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi thanh toán phí trước ngày 30/5/2014; và chỉ áp dụng một mức giảm phí cao nhất.
Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Khu vực ĐBSCL
ĐT: 07103824918 (máy lẻ 105) gặp Hồng Thủy (DĐ: 0986.693850) - Fax: 0710.3824169
Email: thuynth2009@gmail.com

Trung Tâm Quản Trị Doanh Nghiệp - VCCI Cần Thơ
12 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (0710)3824918
Website: http://www.vccimekong.com.vn -
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Đồng bộ tài khoản