Kỹ Năng Đàm Phán

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD

196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Đàm Phán

Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc: Phân biệt các loại đàm phán, các chiến lược đàm phán. Nhận dạng được những sai lầm thường gặp trong đàm phán và cách khắc phục. Phát triển một tư duy hợp lý đối với đàm phán. Phát triển các kỹ năng đàm phán hiệu quả mang lại lợi ích cho các bên tham gia

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Đàm Phán


- Đàm phán là gì?
- Tại sao đàm phán lại khó khăn
- Huyền thoại về đàm phán
- Các chiến lược đàm phán: Đàm phán phân bổ & Đàm phán hội nhập
- Đàm phán lập trường: đặc tính, các bước, chiến lược, chiến thuật...
- Đàm phán nguyên tắc: các yếu tố chủ yếu, những trở ngại, các giai đoạn cơ bản, chiến lược...
- Những lỗi thông thường trong đàm phán

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD
196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84(8)38483107
Website: http://www.cemd.ueh.edu.vn - Email: cemd@ueh.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản trị (The Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program - SAV) trong việc nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo cho các tổ chức và cá nhân tại Việt nam. Do là một đơn vị thuộc một trường Đại học trọng điểm của quốc gia và thừa hưởng những sự hỗ trợ mạnh mẽ của chương trình SAV, CEMD là một tổ chức có những chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế, cũng như có một sự hiểu biết sâu rộng môi trường trong nước và những quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh doanh và chính quyền. Đội ngũ của chúng tôi là những người đã và đang nhận được sự giáo dục và đào tạo tiên tiến từ nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế trong nước. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam. Đây là một đội ngũ có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong việc tích cực đóng góp vào sự phát triển quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục quản trị tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản