Kỹ Năng Phát Triển Đội Ngũ

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD

196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Phát Triển Đội Ngũ

Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc: Mô tả những đặc tính của báo cáo sứ mạng của đội và sử dụng các tiêu chí để phát triển những mục tiêu của đội một cách hiệu quả. Nhận dạng những giai đoạn phát triển của đội và sử dụng những vai trò thích hợp trong cấu trúc đội tại từng giai đoạn cụ thể. Giải thích sự năng động của những vai trò và nhận dạng được ngôn ngữ nhiệm vụ và quá trình như những chỉ báo của phong cách truyền đạt trong đội. Nhận ra những trở ngại của việc truyền đạt trong đội thực hành những chiến lược cho việc nhận và đưa thông tin phản hồi nhằm cải thiện việc truyền đạt trong đội. Giải thích sự khác nhau giữa ra quyết định và giải quyết vấn đề và nhận dạng được quá trình phù hợp để sử dụng chúng trong đội. Quyết định nguyên nhân của các xung đột trong đội từ đó đưa ra chiến lược giải quyết những xung đột đó. Khuyến khích những đặc tính của đội tự quản. Phát triển đội và lãnh đạo đội một cách hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên làm việc cùng nhóm và đồng đội

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Phát Triển Đội Ngũ


- Mục đích của đội
- Các giai đoạn phát triển đội
- Vai trò của các thành viên đội
- Truyền đạt trong đội
- Ra quyết định và giải quyết vấn đề
- Quản lý xung đột trong đội
- Lãnh đạo đội tự quản

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD
196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84(8)38483107
Website: http://www.cemd.ueh.edu.vn - Email: cemd@ueh.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản trị (The Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program - SAV) trong việc nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo cho các tổ chức và cá nhân tại Việt nam. Do là một đơn vị thuộc một trường Đại học trọng điểm của quốc gia và thừa hưởng những sự hỗ trợ mạnh mẽ của chương trình SAV, CEMD là một tổ chức có những chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế, cũng như có một sự hiểu biết sâu rộng môi trường trong nước và những quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh doanh và chính quyền. Đội ngũ của chúng tôi là những người đã và đang nhận được sự giáo dục và đào tạo tiên tiến từ nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế trong nước. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam. Đây là một đội ngũ có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong việc tích cực đóng góp vào sự phát triển quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục quản trị tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản