Kỹ Năng Truyền Đạt

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD

196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Truyền Đạt

Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc: Phát triển kỹ năng lắng nghe: Nghe chính xác, nghe hỗ trợ, và nghe thấu cảm. Phát triển kỹ năng trình bày. Phát triển kỹ năng phản hồi. Phát triển kỹ năng viết

Đối Tượng Tham Gia

- Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
- Các Giám đốc chức năng, Trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp
- Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng giao tiếp

Thời Lượng

2 đến10 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Truyền Đạt


- Tầm quan trọng của truyền đạt
- Thế nào là truyền đạt hiệu quả
- Quá trình truyền đạt
- Nhận thức ảnh hưởng đến truyền đạt
- Truyền đạt trong môi trường đa văn hóa
- Kỹ năng lắng nghe: khái niệm, lắng nghe để làm gì, huyền thoại về lắng nghe, thói quen lắng nghe, nguyên tắc của lắng nghe hiệu quả...
- Kỹ năng trình bày: mục đích của việc trình bày, các bước trong quá trình trình bày, bí quyết trong trình bày hiệu quả...
- Kỹ năng phản hồi: thế nào là phản hồi hiệu quả, những tiêu chuẩn trong phản hồi,
- Kỹ năng Viết báo cáo: chiến lược để viết một báo cáo hiệu quả...

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quản Trị - CEMD
196 Trần Quang Khải, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 84(8)38483107
Website: http://www.cemd.ueh.edu.vn - Email: cemd@ueh.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ, hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản trị (The Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program - SAV) trong việc nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo cho các tổ chức và cá nhân tại Việt nam. Do là một đơn vị thuộc một trường Đại học trọng điểm của quốc gia và thừa hưởng những sự hỗ trợ mạnh mẽ của chương trình SAV, CEMD là một tổ chức có những chuẩn mực và kinh nghiệm quốc tế, cũng như có một sự hiểu biết sâu rộng môi trường trong nước và những quan hệ tốt đẹp với các tổ chức kinh doanh và chính quyền. Đội ngũ của chúng tôi là những người đã và đang nhận được sự giáo dục và đào tạo tiên tiến từ nước ngoài và các chương trình hợp tác quốc tế trong nước. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, và tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt nam. Đây là một đội ngũ có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong việc tích cực đóng góp vào sự phát triển quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục quản trị tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản