Lập Trình Ứng Dụng Java

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Ứng Dụng Java

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các chương trình nhỏ bằng Java. Rèn luyện và phát triển kỹ năng sử dụng cách tiếp cận hướng đối tượng trong việc xây dựng và tổ chức chương trình theo hướng đối tượng với Java. Tạo tiền đề cho học viên tham gia các lớp "Lập trình điện thoại di động" hoặc học tiếp các lớp chuyên đề lập trình Java nâng cao sau này. Kết thúc khóa học:
- Tổ chức, xây dựng chương trình đúng chuẩn hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Java
- Nắm vững và ứng dụng các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển phù hợp với bài toán
- Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, C#, C++, …
- Nhanh chóng theo kịp các khóa học về lập trình di động sau này

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
- Những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức cơ bản về tin học

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Lập Trình Ứng Dụng Java

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Ứng Dụng Java


- Giới thiệu về ngôn ngữ Java
- Chương trình Java đầu tiên
- Cơ bản về biến và đối tượng
- Cấu trúc điều khiển
- Cấu trúc lặp
- Mảng

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản