Liên Thông Ngành Kế Toán

Trường Đại Học CNTT Gia Định - GDU

A15 - A19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Với chương trình đào tạo, sinh viên sẽ trở thành cử nhân đại học chuyên ngành Kế toán, qua đó nắm được các kiến thức chuyên môn:
- Bản chất đối tượng và 4 phương pháp nghiên cứu đối tượng của kế toán.
- Kiến thức cơ bản kế toán doanh nghiệp sản xuất, kế toán đơn vị hành chính - sự nghiệp, kế toán công ty cổ phần, biết sử dụng các phần mềm kế toán.
- Kiến thức về tài chính Doanh nghiệp.
- Có khả năng phân tích tình hình tài chính, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
- Có khả năng kiểm toán tài chính doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Trung cấp, Trung cấp nghề liên thông Đại học
- Cao đẳng, Cao đẳng nghề liên thông Đại học
- Đã hoàn thiện hết kiến thức bậc trung cấp, cao đẳng chính quy
- Riêng đối tượng chuyển đổi ngành hoặc trái ngành phải đăng ký sớm trước thời gian ôn tập để cơ sở thu xếp lớp học chuyển đổi

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Kiến thức giáo dục đại cương: 4 TC
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 40 TC
+ Kiến thức cơ sở ngành gồm 6 TC: Kinh tế phát triển; Kinh tế lượng; Toán kinh tế; Khai báo thuế...
+ Kiến thức chuyên ngành gồm 28 TC: Quản trị tài chính; Kiểm toán nâng cao; Kế toán ngân hàng; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị tài chính nâng cao; Kế toán quốc tế 2...
+ Kiến thức tốt nghiệp: 6 TC

Trường Đại Học CNTT Gia Định - GDU
A15 - A19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38680393 - 62622980
Website: http://www.giadinh.edu.vn - Email: gduniversity@giadinh.edu.vn
Trường Đại học CNTT Gia Định được thành lập từ ngày 30/7/2007 theo Quyết định số 14/2005/QĐ - TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 và Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.
Trường Đại học CNTT Gia Định là một trường đại học đa ngành với nhiều bậc và hệ đào tạo. Đến nay Trường đã triển khai 7 ngành đào tạo thông qua 6 khoa chủ lực gồm: Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Tài chính Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Ngoài chính quy và Khoa Lý luận đại cương. Chương trình đào tạo của Trường được thiết kế theo nhu cầu thực tiễn và được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, giúp sinh viên chủ động trong việc học tập.
Sứ mệnh: Trường Đại học CNTT Gia Định là nơi cung cấp nguồn lực có chất lượng cao trước mắt và lâu dài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước. Trường chú trọng bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tuần lớp nhân dân ở các vị trí tác nghiệp trong nền kinh tế và xã hội khắp mọi miền đất nước.
Tầm nhìn: Xây dựng Đại học CNTT Gia Định thành trung tâm Tri thức Văn hóa, là nơi đào tạo đa ngành, đa hệ, đạt chất lượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam và Quốc tế, gắn liền với tôn chỉ ĐẠO ĐỨC-TRÍ TUỆ - THỰC TIỄN.
Đại học CNTT Gia Định sẽ là Trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học- kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cho Nhà trường và các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Đồng bộ tài khoản