Lý Luận & Phương Pháp Dạy Học Âm Nhạc

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE

Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lý Luận & Phương Pháp Dạy Học Âm Nhạc

Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương thông báo tuyển sinh ngành Lý Luận & Phương Pháp Dạy Học Âm Nhạc nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú, có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. Mọi thông tin chi tiết tuyển sinh vui lòng liên hệ về trường.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lý Luận & Phương Pháp Dạy Học Âm Nhạc


- Đặc điểm của ngành học và phương pháp học tập
- Âm nhạc học, Thanh nhạc, Lý luận âm nhạc, Ca kịch dân tộc truyền thống.
- Kiến thức âm nhạc tổng hợp.
- Năng lực hoạt động âm nhạc.
- Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.
- Tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
- Kỹ năng phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho học sinh, sinh viên.
- Ngoại ngữ.

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE
Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Điện thoại: (84)438544468
Website: http://www.spnttw.edu.vn - Email: spnttw@spnttw.edu.vn
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương là Trường Đại học trọng điểm về giáo dục nghệ thuật; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về nghệ thuật ở Việt Nam”. Mục tiêu của trường là “Xây dựng Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về giáo dục nghệ thuật, ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghệ thuật uy tín của Việt Nam. Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng đậm chất nhân văn - hiện đại trong nền kinh tế tri thức”.
Đồng bộ tài khoản