Ngành Thiết Kế Thời Trang

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE

Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Thiết Kế Thời Trang

Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương thông báo tuyển sinh ngành thiết kế thời trang nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú, có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. Sau khi ra trường, sinh viên có thể:
- Là họa sĩ thiết kế trong các cơ sở thiết kế - sản xuất thuộc lĩnh vực thời trang.
- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành thời trang.
- Có khả năng mở công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế thời trang.
- Tham gia học sau đại học.
- Tham gia các chương trình hoạt động thời trang, các cuộc thi sáng tác thiết kế thời trang trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Thiết Kế Thời Trang


- Kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học về Thiết kế Thời trang, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, ngoại ngữ và Thiết kế Thời trang (truyền thống và hiện đại).
- Kỹ năng quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực Thiết kế Thời trang.
- Thiết kế, sáng tạo thuộc lĩnh vực Thiết kế Thời trang.
- Phân tích, chọn lọc và sáng tạo các sản phẩm thời trang có giá trị thẩm mỹ cao.
- Kiến thức sâu rộng về tin học chuyên ngành Thiết kế Thời trang, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Corel Draw, Photoshop, Illustrator ...) để ứng dụng trong Thiết kế Thời trang.
- Thiết Kế Thời Trang mang tính thẩm mỹ cao đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, được ứng dụng, đạt được hiệu quả tốt về kinh tế.
- Kiến thức về tin học chuyên ngành, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế thời trang.
- Kỹ năng xây dựng, tổ chức các chương trình trình diễn thời trang, các dây chuyền thiết kế, sản xuất may mặc
- Thiết kế không gian phục vụ cho các sản phẩm thời trang ứng dụng trong cả lĩnh vực văn hóa và thương mại.

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE
Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Điện thoại: (84)438544468
Website: http://www.spnttw.edu.vn - Email: spnttw@spnttw.edu.vn
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương là Trường Đại học trọng điểm về giáo dục nghệ thuật; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về nghệ thuật ở Việt Nam”. Mục tiêu của trường là “Xây dựng Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về giáo dục nghệ thuật, ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghệ thuật uy tín của Việt Nam. Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng đậm chất nhân văn - hiện đại trong nền kinh tế tri thức”.
Đồng bộ tài khoản