Ngành Quản Lý Văn Hóa

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE

Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Văn Hóa

Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương thông báo tuyển sinh ngành quản lý văn hóa nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú, có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. Sau khi ra trường, sinh viên:
- Các cơ quan Quản lý văn hóa (Sở VHTTDL, Trung tâm văn hóa).
- Các cơ quan thông tin và tổ chức sự kiện ( Đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương).
- Các cơ sở đào tạo (Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung cấp, cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật).
- Phụ trách mảng tuyên truyền văn hóa, chính trị trong các ngành khác ngoài bộ phận văn hóa như: lực lượng vũ trang, ngân hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Văn Hóa


- Kiến thức văn hóa Việt Nam và thế giới, được trang bị kiến thức chung về quản lý văn hóa nghệ thuật.
- Kỹ năng nghiên cứu khoa học quản lý văn hóa nghệ thuật và phát triển văn hóa nghệ thuật tại cộng đồng.
- Quy trình quản lý văn hóa, có năng lực tự điều chỉnh hệ thống quản lý của mình, chỉ đạo và kiểm tra công việc cũng như kế hoạch đã đề ra.
- Tìm hiểu nhu cầu thị hiếu văn hóa để có phương pháp hoạt động thông tin tuyên truyền hiệu quả.
- Tổ chức các sự kiện văn hóa, lên chiến lược quảng bá các sản phẩm văn hóa.
- Thiết kế, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động văn hóa - nghệ thuật.
- Kế hoạch nghiên cứu thị trường và phát triển các tổ chức văn hóa nghệ thuật.
- Kỹ năng thuyết trình và quảng cáo các hoạt động văn hóa nghệ thuật.
- Kỹ năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức văn hóa nghệ thuật;

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE
Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Điện thoại: (84)438544468
Website: http://www.spnttw.edu.vn - Email: spnttw@spnttw.edu.vn
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương là Trường Đại học trọng điểm về giáo dục nghệ thuật; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về nghệ thuật ở Việt Nam”. Mục tiêu của trường là “Xây dựng Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về giáo dục nghệ thuật, ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghệ thuật uy tín của Việt Nam. Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng đậm chất nhân văn - hiện đại trong nền kinh tế tri thức”.
Đồng bộ tài khoản