Ngành Hội Họa

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE

Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Hội Họa

Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương thông báo tuyển sinh ngành hội họa nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú, có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. Sau khi ra trường, sinh viên:
- Có khả năng hoạt động Mỹ thuật độc lập hoặc tại các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội…
- Có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục Mỹ thuật hoặc các đơn vị có liên quan.
- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Hội Họa


- Kiến thức khoa học, cơ bản và chuyên sâu về Mỹ thuật, bao gồm hệ thống lý luận và thực hành Mỹ thuật.
- Kỹ năng nghiên cứu và sáng tác Mỹ thuật.
- Cách sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động Mỹ thuật.
- Ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng ngoại ngữ.
- Kỹ năng sáng tạo mỹ thuật.
- Cách thức nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
- Quản lý công tác mỹ thuật.
- Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục thẩm mỹ nói chung và mỹ thuật nói riêng.

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE
Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Điện thoại: (84)438544468
Website: http://www.spnttw.edu.vn - Email: spnttw@spnttw.edu.vn
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương là Trường Đại học trọng điểm về giáo dục nghệ thuật; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về nghệ thuật ở Việt Nam”. Mục tiêu của trường là “Xây dựng Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về giáo dục nghệ thuật, ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghệ thuật uy tín của Việt Nam. Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng đậm chất nhân văn - hiện đại trong nền kinh tế tri thức”.
Đồng bộ tài khoản