Ngành Sư Phạm Âm Nhạc

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE

Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Âm Nhạc

Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương thông báo tuyển sinh ngành sư phạm âm nhạc nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú, có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. Sau khi ra trường, sinh viên:
- Có khả năng làm công tác giảng dạy và hoạt động âm nhạc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.
- Có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục âm nhạc, các cơ quan đoàn thể cần sử dụng hoặc có liên quan.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Âm Nhạc


- Kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc.
- Nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và quản lý công tác giáo dục âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.
- Bổ sung kiến thức giảng dạy lý thuyết và thực hành để đảm nhiệm công tác ở cơ sở giáo dục.
- Phân tích nội dung, hình thức tác phẩm âm nhạc.
- Tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.
- Cách xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.
- Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.
- Tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
- Kỹ năng phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho học sinh, sinh viên.

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE
Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Điện thoại: (84)438544468
Website: http://www.spnttw.edu.vn - Email: spnttw@spnttw.edu.vn
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương là Trường Đại học trọng điểm về giáo dục nghệ thuật; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về nghệ thuật ở Việt Nam”. Mục tiêu của trường là “Xây dựng Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về giáo dục nghệ thuật, ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghệ thuật uy tín của Việt Nam. Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng đậm chất nhân văn - hiện đại trong nền kinh tế tri thức”.
Đồng bộ tài khoản