Mạng Máy Tính Và Truyền Thông - Hệ Đại Học

Trường Đại Học CNTT Gia Định - GDU

A15 - A19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Mạng Máy Tính Và Truyền Thông

Đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, và có sức khỏe để xây dựng và bảo vệ đất nước. Rèn luyện cho sinh viên có ý thức tổ chức kỷ luật, có kỹ năng làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp, và có khả năng tự nghiên cứu độc lập để tiếp tục học lên các bậc cao hơn. Trang bị sinh viên các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin bao gồm các chuyên ngành như: hệ thống mạng, công nghệ phần mềm, và hệ thống thông tin. Đồng thời cũng trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về các công nghệ mới, tiếp cận với các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Chương trình đào tạo tiên tiến, trên cơ sở kế thừa các chương trình đào tạo bậc đại học của các trường đại học có trình độ tiên tiến trên thế giới và từ các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, đáp ứng các qui định về sức khỏe và điều kiện dự thi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Mạng Máy Tính Và Truyền Thông


- Giáo dục đại cương: 44 TC
+ Giáo dục quốc phòng và thể chất: 11 TC
+ Toán và các môn khoa học cơ bản: 23 TC
+ Lý luận chính trị và các môn khác: 21 TC
- Giáo dục chuyên nghiệp: 81 TC
+ Kiến thức cơ sở ngành (30 TC ): Điện tử căn bản; Kỹ thuật lập trình; Lập trình hướng đối tượng; Mạng máy tính; Kỹ thuật truyền dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật...
+ Kiến thức ngành (51 TC): Lập trình môi trường trực quan; Đánh giá hiệu năng mạng; Lập trình mạng; Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện; Mạng truyền thông và di động...

Trường Đại Học CNTT Gia Định - GDU
A15 - A19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38680393 - 62622980
Website: http://www.giadinh.edu.vn - Email: gduniversity@giadinh.edu.vn
Trường Đại học CNTT Gia Định được thành lập từ ngày 30/7/2007 theo Quyết định số 14/2005/QĐ - TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 và Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.
Trường Đại học CNTT Gia Định là một trường đại học đa ngành với nhiều bậc và hệ đào tạo. Đến nay Trường đã triển khai 7 ngành đào tạo thông qua 6 khoa chủ lực gồm: Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Tài chính Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Ngoài chính quy và Khoa Lý luận đại cương. Chương trình đào tạo của Trường được thiết kế theo nhu cầu thực tiễn và được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, giúp sinh viên chủ động trong việc học tập.
Sứ mệnh: Trường Đại học CNTT Gia Định là nơi cung cấp nguồn lực có chất lượng cao trước mắt và lâu dài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước. Trường chú trọng bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tuần lớp nhân dân ở các vị trí tác nghiệp trong nền kinh tế và xã hội khắp mọi miền đất nước.
Tầm nhìn: Xây dựng Đại học CNTT Gia Định thành trung tâm Tri thức Văn hóa, là nơi đào tạo đa ngành, đa hệ, đạt chất lượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam và Quốc tế, gắn liền với tôn chỉ ĐẠO ĐỨC-TRÍ TUỆ - THỰC TIỄN.
Đại học CNTT Gia Định sẽ là Trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học- kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cho Nhà trường và các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Đồng bộ tài khoản