Marketing

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM - BUH

36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Marketing

Ngành Marketing đào tạo Cử nhân Marketing có trí tuệ và nhân cách tốt, có phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức và bản lĩnh kinh doanh cao. Cùng với những kiến thức chuyên môn vững chắc, hiện đaị, người học có năng lực thực hành cao, có khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh quốc tế, dưới điều kiện làm việc áp lực cao, năng động và sáng tạo, quan hệ giao tiếp tốt, có khả năng tự lập. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Hiểu rõ những nguyên lý căn bản về thị trường và kinh tế thị trường, những kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
+ Hiểu rõ nguyên lý, cơ sở khoa học và các xu hướng Marketing
+ Hiểu rõ bản chất, nội dung, phương thức hoạt động Marketing nói chung và ứng dụng trong doanh nghiệp.
+ Nắm chắc phương pháp nghiên cứu và hoạt động quản trị Marketing
- Kỹ năng
+ Có chứng chỉ tin học văn phòng và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, kỹ năng truyền đạt thông tin, thuyết trình, kỹ năng tiếp thị, bán hàng
+ Khả năng nhận định cơ hội và phân tích thị trường
+ Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Marketing
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác: chuyên cần, cầu thị, năng động và hòa đồng
- Sau khi tốt nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các cơ quan quản lí ở các vị trí cụ thể: nhân viên và giám đốc các bộ phận Marketing, nghiên cứu đánh giá thị trường; hoặc có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về Marketing.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo.

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Marketing. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 150 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Marketing


- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 55TC (Không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 95TC
+ Phần kiến thức cơ sở của khối ngành: 6TC
+ Phần kiến thức cơ sở của ngành: 12TC
+ Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành): 46TC
+ Kiến thức bổ trợ: 16TC
- Thực tập tốt nghiệp
- Khoá luận hoặc thi tốt nghiệp

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM - BUH
36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)38291901
Website: http://buh.edu.vn -
Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh là một Trường Đại học có bề dày lịch sử gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành với ngành mũi nhọn là tài chính - ngân hàng. Hiện nay trường có 07 ngành học: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế, Kinh tế quốc tế. Trường đào tạo học sinh, sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và trên thế giới. Nguồn nhân lực được đào tạo có khả năng làm các công việc quản trị kinh doanh, nghiên cứu, tác nghiệp các nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Trường là trung tâm khoa học có uy tín trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh. Trường có nhiệm vụ thu nhận, truyền bá, nghiên cứu, phát triển các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hiện đại cho ngành và cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Mục tiêu tổng thể đến năm 2020 là xây dựng Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và tư vấn khoa học Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh ở Việt Nam và khu vực châu Á, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH, đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới, có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập toàn cầu.
Đồng bộ tài khoản