Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM - BUH

36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính - Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân ngành Tài Chính - Ngân Hàng với mục tiêu, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và khả năng ngoại ngữ chuyên ngành, có kiến thức chuyên sâu về Tài Chính - Ngân Hàng, Có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các vị trí chuyên viên tại các bộ phận nghiệp vụ liên quan đến các giao dịch Tài Chính - Tiền Tệ, hoạt động đầu tư tại các tổ chức Tài Chính - Ngân Hàng và các doanh nghiệp, các cơ quan Tài Chính - Tín Dụng trung ương và địa phương.

Đối Tượng Tham Gia

The quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức: 130 đơn vị tín chỉ, được viết tắt là “đvtc”, chưa kể các học phần Giáo dục thể chất (5 đvtc) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính - Ngân Hàng


- Khối kiến thức giáo dục đại cương (Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng): 44 tín chỉ
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 86 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở khối ngành: 06 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở ngành: 14 tín chỉ
+ Kiến thức ngành và chuyên ngành: 44 tín chỉ
+ Kiến thức bổ trợ và tự chọn: 10 tín chỉ
+ Thực tập nghề nghiệp: 03 tín chỉ
+ Khóa luận tốt nghiệp (Hoặc học bổ sung thay thế): 09 tín chỉ

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM - BUH
36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)38291901
Website: http://buh.edu.vn -
Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh là một Trường Đại học có bề dày lịch sử gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành với ngành mũi nhọn là tài chính - ngân hàng. Hiện nay trường có 07 ngành học: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế, Kinh tế quốc tế. Trường đào tạo học sinh, sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và trên thế giới. Nguồn nhân lực được đào tạo có khả năng làm các công việc quản trị kinh doanh, nghiên cứu, tác nghiệp các nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Trường là trung tâm khoa học có uy tín trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh. Trường có nhiệm vụ thu nhận, truyền bá, nghiên cứu, phát triển các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hiện đại cho ngành và cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Mục tiêu tổng thể đến năm 2020 là xây dựng Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và tư vấn khoa học Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh ở Việt Nam và khu vực châu Á, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH, đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới, có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập toàn cầu.
Đồng bộ tài khoản