Ngành Biên Dịch Ngôn Ngữ Anh

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Biên Dịch Ngôn Ngữ Anh

Đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh và Giấy chứng nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ sở sau:
- Cơ sở biên, phiên dịch tiếng Anh: phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, thư viện, các sở, ban , ngành, viện nghiên cứu, hãng hàng không, cơ quan ngoại giao, các công ty liên doanh với nước ngoài, các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, các cơ quan đơn vị có sử dụng tiếng Anh.
- Các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá, văn học.
- Các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Biên Dịch Ngôn Ngữ Anh


- Ngữ âm – âm vị học
- Ngữ pháp
- Ngữ nghĩa
- Phong cách học
- Lý thuyết dịch
- Văn phong báo chí Anh
- Phân tích diễn ngôn
- Ngữ dụng
- Nghe hiểu
- Diễn đạt nói
- Đọc hiểu
- Diễn đạt viết
- Thực hành biên dịch
- Thực hành nghe nói nâng cao
- Thực hành viết nâng cao
- Kỹ năng thuyết trình
- Công nghệ với dịch thuật

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản