Ngành Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI

101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc trực tiếp tại các cơ sở chế biến thủy sản với vai trò là cán bộ kỹ thuật; cán bộ phòng quản lý chất lượng (QC) và đảm bảo chất lượng(QA); cán bộ phòng kế hoạch sản xuất, chuyên viên phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm; cán bộ nghiên cứu và phát triển sản phẩm; có khả năng quản lý xưởng sản xuất chế biến thủy sản ở qui mô vừa và nhỏ.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

Theo quy định của ngành đào tạo

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản


- Kiến thức giáo dục đại cương (30 tín chỉ không kế GDTC và GDQP-AN)
+ Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
+ Anh văn 1
+ Anh văn 2
- Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (09 tín chỉ)
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
+ Hóa học đại cương
- Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
+ Pháp luật đại cương
+ Soạn thảo văn bản
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Khởi tạo doanh nghiệp
- Giáo dục thể chất ( 3tc)
- Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (60 tín chỉ)
+ Hóa phân tích
+ Thực hành hóa phân tích
+ Hoá sinh học
+ Thực hành hóa sinh
+ Vi sinh vật học
+ Thực hành vi sinh
+ Kỹ thuật thực phẩm 1
+ Kỹ thuật thực phẩm 2
- Kiến thức ngành (43 tín chỉ)
+ Pháp luật thực phẩm
+ Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
+ Quản lý chất lượng thực phẩm
+ Hóa học và phụ gia thực phẩm
+ Nguyên liệu chế biến thủy sản
+ Công nghệ chế biến thủy sản
+ Công nghệ chế biến surimi và các sản phẩm từ surimi
+ Bao gói thực phẩm
+ Thực hành Haccp thủy sản
+ Thực hành chế biến thủy sản
+ Kiểm nghiệm thực phẩm
+ Thực hành kiểm nghiệm thực phẩm
+ Đồ án chuyên môn
+ Phát triển sản phẩm
- Các học phần tự chọn (chọn 02 trong 03 học phần sau) (4 tín chỉ)
+ Tận dụng phế, phụ phẩm trong chế biến thủy sản
+ Công nghệ chế biến rong biển
+ Công nghệ chế biến bột cá, dầu cá
- Kiến thức bổ trợ (2 tín chỉ)
+ Quản trị kinh doanh
- Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
+ Thực tập tốt nghiệp
- Các học phần tăng cường (không tích lũy) (10 tín chỉ)
+ Tin học ứng dụng 1
+ Tin học ứng dụng 2
+ Anh văn 3
+ Anh văn 4

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI
101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Điện thoại: 05113831228
Website: http://cfi.edu.vn -
Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên ”. Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II, đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm luôn là một cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cũng không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất. Từ khi thành lập đến nay Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những kết quả đạt được, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của các bộ ngành cho tập thể, cá nhân nhà trường và nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp – PTNT và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai không xa, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ nhu cầu nhân lực của vùng và của cả nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản