Ngành Công Nghệ Sinh Học - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI

101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Sinh Học

Bạn sẽ được trang bị những kỹ năng chuyên sâu về công nghệ Gen, nhân giống nhanh cây sạch bệnh, có năng suất và giá trị kinh tế cao, nhân giống và trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu, sản xuất được các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, chế biến và bảo quản thực phẩm, phân tích đánh giá và xử lý môi trường bằng công nghệ sinh học. Khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh về các sản phẩm sinh học, sở tài nguyên môi trường, sở Khoa học công nghệ, sở Nông nghiệp, trung tâm Công nghệ sinh học.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của ngành học

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Sinh Học


- Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
+ Anh văn 1
+ Anh văn 2
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
+ Sinh học đại cương
- Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
+ Pháp luật đại cương
+ Soạn thảo văn bản
+ Kỹ năng giao tiếp
- Giáo dục thể chất (3tc)
- Giáo dục Quốc phòng An ninh (11tc)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (60 tín chỉ)
- Kiến thức cơ sở ngành (21 tín chỉ)
+ Hóa phân tích
+ Thực hành hóa phân tích
+ Hoá sinh học
+ Thực hành hóa sinh
+ Vi sinh vật học
+ Thực hành vi sinh
+ Di truyền học
+ Sinh học phân tử
+ Thực hành sinh học phân tử
+ Sinh lý thực vật
+ Thực hành sinh lý thực vật
- Kiến thức ngành (39 tín chỉ)
+ Thực hành công nghệ protein - enzyme
+ Công nghệ tế bào thực vật
+ TH Công nghệ tế bào
+ Công nghệ vi sinh vật
+ TH Công nghệ vi sinh vật
+ Kiểm nghiệm vi sinh vật
+ Thực hành kiểm nghiệm vi sinh vật
+ An toàn sinh học
+ Đồ án chuyên môn
- Các học phần tự chọn (chọn 01 trong 03 chuyên ngành sau)(9 TC)
- Chuyên ngành CNSH Nông nghiệp
+ Công nghệ chọn tạo giống cây trồng
+ Công nghệ sản xuất nấm
+ TH Công nghệ sản xuất nấm
+ VSV trong nông nghiệp
+ TH VSV trong nông nghiệp
- Chuyên ngành CNSH Thực phẩm
+ Công nghệ lên men thực phẩm
+ Thực hành Công nghệ lên men thực phẩm
+ Thực phẩm chức năng
- Chuyên ngành CNSH Môi trường
+ Vi sinh môi trường
+ Đánh giá tác động môi trường
+ Thực hành đánh giá tác động môi trường
+ CNSH trong xử lý môi trường
+ Thực hành CNSH trong xử lý môi trường
- Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
+ Thực tập tốt nghiệp
- Các học phần tăng cường không tích lũy (10 tín chỉ)
+ Tin học ứng dụng 1
+ Tin học ứng dụng 2
+ Anh văn 3
+ Anh văn 4

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI
101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Điện thoại: 05113831228
Website: http://cfi.edu.vn -
Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên ”. Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II, đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm luôn là một cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cũng không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất. Từ khi thành lập đến nay Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những kết quả đạt được, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của các bộ ngành cho tập thể, cá nhân nhà trường và nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp – PTNT và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai không xa, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ nhu cầu nhân lực của vùng và của cả nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản