Ngành Công Nghệ Sau Thu Hoạch - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI

101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sau Thu Hoạch

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm trực tiếp tại các cơ sở bảo quản chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm với vai trò là cán bộ kỹ thuật; cán bộ kiểm tra và giám định chất lượng nông sản, hải sản, thực phẩm; chuyên viên phân tích, kiểm nghiệm nông sản thực phẩm(phòng KCS), bạn cũng có thể đảm nhận vai trò cán bộ quản lý kho bảo quản nông sản thực phẩm, hoặc cơ sở so chế bảo quản nông sản ở qui mô vừa và nhỏ, điều hành kỹ thuật các ngành hàng nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hệ thống siêu thị.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

Theo quy định của ngành đào tạo

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sau Thu Hoạch


- Kiến thức giáo dục đại cương (30 tín chỉ không kế GDTC và GDQP-AN)
+ Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
+ Anh văn 1
+ Anh văn 2
- Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (09 tín chỉ)
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
+ Hóa học đại cương
- Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
+ Pháp luật đại cương
+ Soạn thảo văn bản
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Khởi tạo doanh nghiệp
- Giáo dục thể chất ( 3tc)
- Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (60 tín chỉ)
- Kiến thức cơ sở ngành (19 tín chỉ)
+ Hóa phân tích
+ Thực hành hóa phân tích
+ Hoá sinh học
+ Thực hành hóa sinh
+ Vi sinh vật học
+ Thực hành vi sinh
+ Kỹ thuật thực phẩm 1
+ Kỹ thuật thực phẩm 2
+ Sinh lý sau thu hoạch
- Kiến thức ngành (41 tín chỉ)
+ Sinh vật gây hại sau thu hoạch
+ Pháp luật thực phẩm
+ Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
+ Quản lý chất lượng thực phẩm
+ Công nghệ sau thu hoạch sản phẩm chăn nuôi
+ Bảo quản nông sản thực phẩm
+ Bao gói thực phẩm
+ Thực hành bảo quản nông sản thực phẩm
+ Thực hành chế biến nông sản thực phẩm
+ Kiểm nghiệm thực phẩm
+ Thực hành kiểm nghiệm thực phẩm
+ Đồ án chuyên môn
+ Phát triển sản phẩm
+ Công nghệ chế biến rau quả
+ Công nghệ chế biến hạt cốc
+ Công nghệ chế biến chè, cà phê, cacao
+ Công nghệ chế biến thủy sản
- Kiến thức bổ trợ (2 tín chỉ)
+ Quản trị kinh doanh
- Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
+ Thực tập tốt nghiệp
- Các học phần tăng cường (không tích lũy) (10 tín chỉ)
+ Tin học ứng dụng 1
+ Tin học ứng dụng 2
+ Anh văn 3
+ Anh văn 4

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI
101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Điện thoại: 05113831228
Website: http://cfi.edu.vn -
Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên ”. Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II, đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm luôn là một cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cũng không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất. Từ khi thành lập đến nay Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những kết quả đạt được, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của các bộ ngành cho tập thể, cá nhân nhà trường và nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp – PTNT và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai không xa, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ nhu cầu nhân lực của vùng và của cả nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản