Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình - Hệ ĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo

Chương trình đào tạo Đại Học Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc tập thể, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình được trang bị kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, quản lý, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng, nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội

- Kiến thức cơ sở của ngành
+ Soạn thảo văn bản
+ Địa chất công trình
+ Vật liệu xây dựng
+ Sức bền vật liệu
+ Cơ học đất
+ Thủy lực và nhiệt động lực học công trình
+ Cơ học kết cấu
+ Tin học ứng dụng Autocad 2D
+ Trắc địa đại cương
+ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- Kiến thức ngành
+ Qui hoạch đô thị
+ Kết cấu bê tông cốt thép CTDD
+ Nền móng công trình
+ Công trình thủy
+ Công trình trên đất yếu
+ Kinh tế ngành xây dựng
+ Máy xây dựng
+ Cấp thoát nước xử lý nước thải
+ Kết cấu thép nhà CN
+ Kỹ thuật thi công
+ Tổ chức thi công
+ Quản lý dự án xây dựng
+ Nhà nhiều tầng
+ Một số môn khác

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản