Ngành Công Nghệ May - Hệ Liên Thông Lên Cao Đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ May

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may tại trường Đại học Tiền Giang có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để có thể đảm nhận công việc ở các cương vị khác nhau tại các doanh nghiệp may hoặc cơ sở đào tạo nghề cũng như có khả năng tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành May. Mục tiêu đào tạo chung:
- Về kỹ năng:
+ Được bổ sung, hoàn thiện các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành trình độ cao đẳng, do vậy người học có khả năng vận dụng vào giải quyết các yêu cầu kỹ thuật thuộc công nghệ may
+ Nhận biết được những nội dung căn bản của công việc sản xuất may công nghiệp trên toàn bộ dây chuyền
+ Có khả năng lập phương án tổ chức và quản lý chuyền may
+ Có khả năng phân tích và thiết kế sản phẩm dựa trên các loại chất liệu vải và phụ liệu khác nhau
+ Có khả năng nhận biết và phân loại chất lượng sản phẩm may
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Có khả năng thiết kế sản phẩm may; có khả năng thiết lập quy trình sản xuất sản phẩm may trên chuyền; có khả năng sử dụng thành thạo các máy may và thiết bị khác trên chuyền; có khả năng thực hiện quy trình công nghệ may và kiểm tra chất lượng sản phẩm; có khả năng đào tạo nghề nghiệp cho công nhân ngành may; có khả năng tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ.
+ Kỹ năng mền: Có khả năng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công việc; có khả năng giao tiếp và cộng tác có hiệu quả với các thành viên trong nhóm
- Về thái độ: Có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, nghiêm túc, có ý thức cộng đồng và tinh thần hợp tác tốt.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của ngành Công nghệ may tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ May


- Kiến thức cơ bản theo chương trình ngành Công nghệ May trình độ Cao đẳng
- Kiến thức cơ sở ngành theo chương trình ngành Công nghệ may trình độ Cao đẳng
- Kiến thức chuyên ngành theo chương trình ngành Công nghệ may trình độ Cao đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản