Ngành Quản Trị Nhà Hàng - Hệ Trung Cấp

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Khóa Học Ngành Quản Trị Nhà Hàng

Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng của trường Đại học Tiền Giang hệ Trung cấp giúp sinh viên đạt được các mục tiêu của khoá học:
- Về kiến thức:
+ Tích hợp được các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế, pháp luật, văn hóa, du lịch vào họat động kinh doanh nhà hàng
+ Vận dụng sáng tạo các mô hình nhà hàng - khách sạn, cơ cấu tổ chức và đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh nhà hàng vào thực tiễn nghề nghiệp
+ Có khả năng áp dụng các loại hình dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng về ăn uống, lưu trú vào hoạt động kinh doanh nhà hàng
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Thiết lập được mối quan hệ tốt với khách hàng thông qua các kỹ năng giao tiếp, các nguyên tắc dịch vụ phục vụ khách và tâm lý khách hàng; quản lý các khâu hoặc trực tiếp thực hiện quy trình nghiệp vụ nhà hàng; xử lý các tình huống nghiệp vụ cơ bản trong phục vụ ăn uống, tổ chức điều hành một ca làm việc, giải quyết mối quan hệ của bộ phận nhà hàng với các bộ phận khác trong cơ sở lưu trú...
+ Kỹ năng mềm: Giao tiếp với khách nước ngoài bằng ngoại ngữ đã học; có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ; làm việc hợp tác cùng nhau...
- Về thái độ: Yêu nghề, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật & thái độ phục vụ tốt; lịch sự với khách; ý thức cộng đồng và tinh thần hợp tác tốt.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản trị nhà hàng tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Khóa Học Ngành Quản Trị Nhà Hàng


Sinh viên theo học chương trình này sẽ được học về các kỹ năng, kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế, pháp luật, văn hóa, du lịch vào họat động kinh doanh nhà hàng; mô hình quản lý nhà hàng - khách sạn, các loại hình dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng về ăn uống; các nguyên tắc dịch vụ phục vụ khách và tâm lý khách hàng; quản lý các khâu hoặc trực tiếp thực hiện quy trình nghiệp vụ nhà hàng...

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản