Ngành Công Nghệ May - Hệ Trung Cấp

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Khóa Học Ngành Công Nghệ May

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Trung cấp ngành Công nghệ may tại trường Đại học Tiền Giang có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để có thể đảm nhận công việc ở các cương vị khác nhau tại các doanh nghiệp may hoặc cơ sở đào tạo nghề cũng như có khả năng tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành May. Mục tiêu đào tạo chung:
- Về kiến thức:
+ Vận dụng tốt kiến thức cơ bản về công nghệ may, kiểm tra chất lượng sản phẩm và an toàn lao động theo yêu cầu kỹ thuật của ngành may
+ Có thể vận dụng các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận biết các quan hệ xã hội, nghề nghiệp, từ đó có ứng xử hợp lý, đúng luật.
- Về kỹ năng
+ Kỹ năng cứng: Sử dụng và vận hành thành thạo các thiết bị dùng trong chuyền may và khắc phục các hư hỏng thông thường của máy; thiết kế được các mẫu áo quần theo các bản vẽ và sửa chữa các khuyết tật của sản phẩm do thiết kế, cắt, may hỏng; thực hiện đúng qui trình công nghệ may, kiểm tra chất lượng sản phẩm và an toàn lao động trong ngành may.
+ Kỹ năng mềm: Có khả năng đọc tài liệu, thiết kế mẫu bằng ngoại ngữ đã học; có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ. Hợp tác cùng nhau trong thực hành nghề nghiệp; ngoại ngữ, tin học tương đương trình độ A
- Về thái độ: Thể hiện tinh thần hợp tác, ý thức cộng đồng trách nhiệm đối với công việc; phong cách làm việc khoa học, nghiêm túc; có ý thức phục vụ cộng đồng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy Ngành Công nghệ May của trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Khóa Học Ngành Công Nghệ May


Sinh theo theo học chương trình này sẽ được học về:
- Kiến thức cơ bản về công nghệ may, kiểm tra chất lượng sản phẩm và an toàn lao động theo yêu cầu kỹ thuật của ngành may
- Cách sử dụng và vận hành thành thạo các thiết bị dùng trong chuyền may và khắc phục các hư hỏng thông thường của máy
- Thiết kế được các mẫu áo quần theo các bản vẽ và sửa chữa các khuyết tật của sản phẩm do thiết kế, cắt, may hỏng
- Qui trình công nghệ may, kiểm tra chất lượng sản phẩm và an toàn lao động trong ngành may

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản