Ngành Công Nghệ Môi Trường - Hệ ĐH

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT

54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Môi Trường

Đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên ngành công nghệ môi trường hoạt động trong lĩnh vực công nghệ làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm cho xã hội phát triển bền vững.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Môi Trường


- Giáo dục quốc phòng
- Giáo dục thể chất 1
- Ngoại ngữ 1
- Hình họa
- Cơ sở lý thuyết hóa học
- TN Cơ sở lý thuyết hóa học
- Tin học đại cương
- TH tin học đại cương
- Giải tích 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủnghĩa Mác-Lênin 1
- Giáo dục thể chất 2
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
- Xác suất thống kê
- Giải tích 2
- Vật lý 1
- Ngoại ngữ 2
- Môi trường
- Vẽ kỹ thuật
- Giáo dục thể chất 3
- Tư tưởng HCM
- Ngoại ngữ 3
- Đại số
- Vật lý 2
- Thí nghiệm Vật lý
- Cơ ứng dụng
- An toàn lao động
- Đường lối CM của ĐCSVN
- Giáo dục thể chất 4
- Đường lối CM của ĐCSVN
- Kỹ thuật điện tử
- Thủy lực cơ sở A
- Thí nghiệm Thủy lực cơ sở
- Hoá sinh
- Hoá lý- hoá keo
- Thí nghiệm Hoá lý- hoá keo
- QT Chuyển khối 1
- Vẽ kỹ thuật xây dựng
- AutoCAD
- Giáo dục thể chất 5
- QT chuyển khối 2
- Hoá phân tích
- Thí nghiệm Hóa phân tích
- Thiết bị thuỷ khí
- Sinh thái môi trường
- Thiết bị đo lường & tự động hoá
- Vi sinh
- Kiến trúc công nghiệp & Quy hoạch đô thị
- Luật & Chính sách môi trường
- Phân tích công cụ
- Độc học môi trường
- Hoá học môi trường
- Mạng cấp nước
- Đồ án mạng cấp nước
- Môi trường vi khí hậu
- Tiếng ồn
- Thoát nước đô thị & công nghiệp
- Anh văn chuyên ngành
- Xử lý nước cấp
- Đồ án xử lý nước cấp
- Quan trắc khảo sát môi trường
- Thực hành Quan trắc khảo sát môi trường
- An toàn lao động & vệ sinh CN
- Quản lý chất thải nguy hại
- Kỹ thuật thông gió
- Thực tập Quan trắc & Khảo sát (2 tuần)
- Kỹ thuật xử lý nước thải đô thị
- Đồ án Xử lý nước thải đô thị
- Kỹ thuật Xử lý khí thải
- Đồ án xử lý khí thải
- Kinh tế Môi trường
- Xử lý nước thải công nghiệp
- Quản lý môi trường
- Thực tập công nhân (6 tuần)
- Tin học ứng dụng
- Thực hành Tin học ứng dụng
- Đánh giá tác động môi trường
- Sản xuất sạch hơn
- Quản lý chất thải rắn
- ĐA Quản lý chất thải rắn
- Chuyên đề 1
- Chuyên đề 2
- Thực tập tốt nghiệp
- Đồ án Tốt nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: 05113842308
Website: http://www.dut.edu.vn - Email: hcth.dhbk@dut.udn.vn
Đại học Bách khoa Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Technology) - tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1975 - hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong 3 trường đại học bách khoa chuyên đào tạo kỹ sư đa ngành, đa lĩnh vực của cả nước, cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. Là trường đại học kỹ thuật duy nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại học Bách khoa Đà Nẵng có chức năng đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ. Đào tạo cử nhân các ngành sư phạm kỹ thuật. Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng cho trường Cao đẳng Công nghệ và trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản