Ngành Quản Lý Môi Trường - Hệ ĐH

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT

54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Môi Trường

Đào tạo kỹ sư có kiến thức về quá trình các chất ô nhiễm do con người, các quá trình biến đổi lý hóa và sinh học của chất ô nhiễm và những tác động của chúng lên con người và môi trường, sự lan truyền ô nhiễm trong môi trường; có hiểu biết về bản chất của các loại tài nguyên thiên nhiên, những xu hướng biến động do con người và các giải pháp để quản lý sử dụng hợp lý, giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên; có hiểu biết cơ bản về các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm, phục vụ công tác quản lý môi trường nước, không khí, chất thải rắn, chất thải nguy hại ở các cơ sở và địa phương;hiểu biết và nắm vững các tiêu chuẩn môi trường, các quy định pháp luật có liên quan và biết ứng dụng trong đánh giá tác động môi trường dự án và đánh giá tác động môi trường chiến lược, trong xây dựng kế hoạch, chiến lược bảo vệ môi trường của các địa phương; thanh tra môi trường đối với các nguồn gây ô nhiễm.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Môi Trường


- Giáo dục quốc phòng
- Giáo dục thể chất 1
- Ngoại ngữ 1
- Hình họa
- Cơ sở lý thuyết hóa học
- TN Cơ sở lý thuyết hóa học
- Tin học đại cương
- TH tin học đại cương
- Giải tích 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủnghĩa Mác-Lênin 1
- Giáo dục thể chất 2
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
- Xác suất thống kê
- Giải tích 2
- Vật lý 1
- Ngoại ngữ 2
- Môi trường
- Vẽ kỹ thuật
- Giáo dục thể chất 3
- Tư tưởng HCM
- Ngoại ngữ 3
- Đại số
- Vật lý 2
- Thí nghiệm Vật lý
- Cơ ứng dụng
- An toàn lao động
- Đường lối CM của ĐCSVN
- Hoá sinh
- Hoá lý- hoá keo
- Thí nghiệm Hoá lý- hoá keo
- QT Chuyển khối 1
- Vẽ kỹ thuật xây dựng
- AutoCAD
- Giáo dục thể chất 5
- QT chuyển khối 2
- Hoá phân tích
- Thí nghiệm Hóa phân tích
- Thiết bị thuỷ khí
- Sinh thái môi trường
- Thiết bị đo lường & tự động hoá
- Vi sinh
- Kiến trúc công nghiệp & Quy hoạch đô thị
- Luật & Chính sách môi trường
- Phân tích công cụ
- Độc học môi trường
- Hoá học môi trường
- Thoát nước đô thị & công nghiệp (QLMT)
- Đồ án Thoát nước ĐT & CN (QLMT)
- Quản lý chất lượng môi trường
- Quản lý tài nguyên rừng & ĐDSH
- Thực tập Nhận thức (2 tuần)
- Thực hành Phân tích công cụ
- Anh văn chuyên ngành
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí & tiếng ồn
- Đồ án Kiểm soát môi trường không khí
- QT KS môi trường
- TH QT KS môi trường
- An toàn lao động
- Quản lý Môi trường đô thị
- Thông gió & Môi trường vi khí hậu
- Thực tập Quan trắc & Khảo sát (2 tuần)
- Quản lý tài nguyên đất
- Quản lý môi trường nước
- ISO và kiểm toán MT
- Xử lý nước thải đô thị
- Đồ án Xử lý nước thải đô thị
- Kinh tế môi trường
- Xử lý nước thải công nghiệp
- TT Công nhân (QLMT)
- Quản lý Môi trường khu công nghiệp
- Quản lý chất thải rắn & chất thải nguy hại
- Đồ án Quản lý chất thải rắn
- Sản xuất sạch hơn
- Thực tập tốt nghiệp
- Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: 05113842308
Website: http://www.dut.edu.vn - Email: hcth.dhbk@dut.udn.vn
Đại học Bách khoa Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Technology) - tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1975 - hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong 3 trường đại học bách khoa chuyên đào tạo kỹ sư đa ngành, đa lĩnh vực của cả nước, cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. Là trường đại học kỹ thuật duy nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại học Bách khoa Đà Nẵng có chức năng đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ. Đào tạo cử nhân các ngành sư phạm kỹ thuật. Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng cho trường Cao đẳng Công nghệ và trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản