Ngành Kinh Tế Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án - Hệ ĐH

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT

54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế XD Và Quản Lý Dự Án

Đào tạo đội ngũ kỹ sư với kiến thức cơ bản và kỹ năng để thiết kế, thi công, quản lý và sử dụng các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp. Trang bị hệ thống lý thuyết làm cơ sở để tham gia các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế XD Và Quản Lý Dự Án


- Giáo dục quốc phòng
- Giáo dục thể chất 1
- Ngoại ngữ 1
- Hình họa
- Cơ sở lý thuyết hóa học
- TN Cơ sở lý thuyết hóa học
- Tin học đại cương
- TH tin học đại cương
- Giải tích 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủnghĩa Mác-Lênin 1
- Giáo dục thể chất 2
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
- Xác suất thống kê
- Giải tích 2
- Vật lý 1
- Ngoại ngữ 2
- Môi trường
- Vẽ kỹ thuật
- Giáo dục thể chất 3
- Tư tưởng HCM
- Ngoại ngữ 3
- Đại số
- Vật lý 2
- Thí nghiệm Vật lý
- Cơ ứng dụng
- An toàn lao động
- Đường lối CM của ĐCSVN
- Đường lối CM của ĐCSVN
- Giáo dục thể chất 4
- Sức bền vật liệu 1
- Thí nghiệm Sức bền vật liệu
- Mô hình toán kinh tế trong xây dựng
- Kiến trúc Dân dụng & công nghiệp
- Vật liệu xây dựng
- Thí nghiệm Vật liệu xây dựng
- Quy hoạch đô thị
- Địa chất công trình
- Thuỷ văn 1
- Anh văn chuyên ngành
- Giáo dục thể chất 5
- Thuỷ công
- Công trình đường
- Đồ án Công trình đường
- Cơ học kết cấu 1
- Luật xây dựng
- Thống kê doanh nghiệp
- Cơ đất nền móng
- Kết cấu bê tông cốt thép 1
- Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 1
- Trắc địa B
- Thực tập nhận thức
- Tin học ứng dụng
- Thực hành Tin học ứng dụng
- Kỹ thuật thi công & an toàn LĐ
- Đồ án Kỹ thuật thi công & ATLĐ
- Kế toán Xây dựng cơ bản
- Tài chính Doanh nghiệp xây dựng
- Thuỷ điện
- Đồ án Thuỷ điện
- Kinh tế Xây dựng
- Tổ chức thi công
- Đồ án Tổ chức thi công
- Kinh tế đầu tư & quản trị dự án
- Đồ án Kinh tế đầu tư & quản trị dự án
- Kế hoạch và dự báo xây dựng
- Định mức kỹ thuật trong xây dựng
- Thực tập Định mức kỹ thuật trong xây dựng
- Quản lý chất lượng xây dựng
- Thực tập công nhân
- Chuyên đề tự chọn 1
- Định giá sản phẩm xây dựng
- Quản trị doanh nghiệp xây dựng
- Đồ án Quản trị doanh nghiệp xây dựng
- Thẩm định dự án xây dựng
- Quản lý Dự án xây dựng
- Chuyên đề tự chọn 2
- Thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: 05113842308
Website: http://www.dut.edu.vn - Email: hcth.dhbk@dut.udn.vn
Đại học Bách khoa Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Technology) - tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1975 - hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong 3 trường đại học bách khoa chuyên đào tạo kỹ sư đa ngành, đa lĩnh vực của cả nước, cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. Là trường đại học kỹ thuật duy nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại học Bách khoa Đà Nẵng có chức năng đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ. Đào tạo cử nhân các ngành sư phạm kỹ thuật. Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng cho trường Cao đẳng Công nghệ và trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản