Ngành Xây Dựng Công Trình Thủy - Hệ ĐH

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT

54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành XD Công Trình Thủy

Cung cấp các kiến thức cơ bản và kỹ thuật cơ sở về các lĩnh vực cơ học (cơ học chất lỏng, cơ học vật rắn biến dạng, cơ học đất nền móng,..), từ đó tiếp nhận được các kiến thức chuyên ngành thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, quản lý khai thác các công trình thủy lợi - thủy điện nói riêng và các công trình xây dựng cơ bản nói chung. Kỹ sư đã được đào tạo có thể tham gia công tác tại các cơ quan tư vấn thiết kế xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thi công các công trình xây dựng TL-TĐ, giám sát thi công, tham gia công tác tại các ban quản lý dự án công trình TL-TĐ, các ban ngành thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, nông nghiệp phát triển nông thôn, điện lực, môi trường...

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành XD Công Trình Thủy


- Giáo dục quốc phòng
- Giáo dục thể chất 1
- Ngoại ngữ 1
- Hình họa
- Cơ sở lý thuyết hóa học
- TN Cơ sở lý thuyết hóa học
- Tin học đại cương
- TH tin học đại cương
- Giải tích 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủnghĩa Mác-Lênin 1
- Giáo dục thể chất 2
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
- Xác suất thống kê
- Giải tích 2
- Vật lý 1
- Ngoại ngữ 2
- Môi trường
- Vẽ kỹ thuật
- Giáo dục thể chất 3
- Tư tưởng HCM
- Ngoại ngữ 3
- Đại số
- Vật lý 2
- Thí nghiệm Vật lý
- Cơ ứng dụng
- An toàn lao động
- Đường lối CM của ĐCSVN
- Giáo dục thể chất 4
- Kỹ thuật điện tử
- Cơ lý thuyết 2
- Sức bền vật liệu 1
- Thí nghiệm Sức bền vật liệu
- Thủy lực cơ sở A
- Thí nghiệm Thủy lực cơ sở
- Trắc địa
- Thực tập trắc địa (2 tuần)
- Sức bền vật liệu 2
- Cơ học kết cấu 1
- Vật liệu xây dựng
- Thí nghiệm Vật liệu xây dựng
- Địa chất Công trình
- Thủy lực Công trình
- Thí nghiệm Thủy lực công trình
- Thuỷ văn 1
- Lý thuyết đàn hồi
- Giáo dục thể chất 5
- Cơ học kết cấu 2
- Cơ học đất
- Thí nghiệm Cơ học đất
- Kết cấu bê tông cốt thép 1
- Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 1
- Thuỷ văn 2
- Thực tập Thuỷ văn (1 tuần)
- Thực tập công nhân (4 tuần)
- Kiến trúc & cấu tạo nhà dân dụng & công nghiệp
- Động lực học công trình
- Kết cấu thép 1
- Thuỷ công 1
- Đồ án Thuỷ công
- Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi
- Đồ án Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Máy xây dựng
- Kỹ thuật Thi công thủy lợi - thủy điện 1
- Thực tập nhận thức (2 tuần)
- Thuỷ công 2
- Thuỷ điện 2
- Đồ án Thuỷ điện 2
- Chỉnh trị sông & công trình ven bờ biển
- Đồ án Chỉnh trị sông & công trình ven bờ biển
- Tin học ứng dụng
- Thực hành Tin học ứng dụng
- Kinh tế xây dựng
- Trạm bơm & cấp thoát nước
- Đồ án Trạm bơm & CTN
- Tổ chức Thi công thủy lợi - thủy điện 1
- Đồ án Thi công thủy lợi 2
- Chuyên đề 1
- Chuyên đề 2
- Thực tập tốt nghiệp (8 tuần)
- ĐA tốt nghiệp (15 tuần)

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: 05113842308
Website: http://www.dut.edu.vn - Email: hcth.dhbk@dut.udn.vn
Đại học Bách khoa Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Technology) - tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1975 - hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong 3 trường đại học bách khoa chuyên đào tạo kỹ sư đa ngành, đa lĩnh vực của cả nước, cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. Là trường đại học kỹ thuật duy nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại học Bách khoa Đà Nẵng có chức năng đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ. Đào tạo cử nhân các ngành sư phạm kỹ thuật. Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng cho trường Cao đẳng Công nghệ và trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản