Ngành Kiến Trúc - Hệ ĐH

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT

54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc

Đào tạo đội ngũ Kiến trúc sư có đủ năng lực nghiên cứu, sáng tác, thiết kế các thể loại công trình thuộc lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và quy hoạch đô thị, khu công nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc


- Giáo dục quốc phòng
- Giáo dục thể chất 1
- Ngoại ngữ 1
- Hình họa
- Cơ sở lý thuyết hóa học
- TN Cơ sở lý thuyết hóa học
- Tin học đại cương
- TH tin học đại cương
- Giải tích 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủnghĩa Mác-Lênin 1
- Giáo dục thể chất 2
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
- Xác suất thống kê
- Giải tích 2
- Vật lý 1
- Ngoại ngữ 2
- Môi trường
- Vẽ kỹ thuật
- Giáo dục thể chất 3
- Tư tưởng HCM
- Ngoại ngữ 3
- Đại số
- Vật lý 2
- Thí nghiệm Vật lý
- Cơ ứng dụng
- An toàn lao động
- Đường lối CM của ĐCSVN
- Giáo dục thể chất 4
- Đường lối CM của ĐCSVN
- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Vẽ mỹ thuật 4
- Thực hành Vẽ mỹ thuật 4
- Vẽ ghi
- Thực hành Vẽ ghi
- Thiết kế nhanh 1
- Kiến trúc nhà công cộng
- Cấu tạo nhà dân dụng
- Đồ án Kiến trúc dân dụng 2
- Đồ án Kiến trúc dân dụng 3
- Vật liệu xây dựng
- Giáo dục thể chất 5
- Vật lý kiến trúc 1
- Lịch sử kiến trúc
- Cơ học công trình
- Kiến trúc công nghiêp 1
- Đồ án Kiến trúc dân dụng 4
- Đồ án Kiến trúc dân dụng 5
- Thiết kế nhanh 2
- Qui hoạch đô thị 1
- Tham quan Kiến trúc dân dụng
- Tham quan Kiến trúc công nghiệp
- Vật lý kiến trúc 2
- Lịch sử đô thị
- Kết cấu công trình (BT+Thép)
- Trắc địa
- Thực tập Trắc địa
- Cơ sở tạo hình kiến trúc
- Qui hoạch đô thị 2
- Kiến trúc công nghiệp 2
- Thiết kế nhanh 3
- Đồ án Kiến trúc dân dụng 6
- Đồ án Kiến trúc công nghiệp 1
- Điện kỹ thuật
- Cơ đất-Nền móng
- Cấp thoát nước
- Thông gió
- Xã hội học đô thị
- Đồ án Kiến trúc dân dụng 7
- Đồ án Kiến trúc dân dụng 8
- Đồ án Kiến trúc công nghiệp 2
- Thiết kế nhanh 4
- Lịch sử nghệ thuật
- Nội thất
- Điêu khắc
- Kỹ thuật đô thị
- Kỹ thuật tổ chức thi công
- Đồ án Quy hoạch 1
- Đồ án Quy hoạch 1
- Thiết kế nhanh 5
- Thực hành Nội thất
- Thực hành Điêu khắc
- Mỹ học
- Cảnh quan kiến trúc
- Kinh tế xây dựng
- Chuyên đề
- Đồ án tổng hợp
- Thực tập tốt nghiệp
- Đồ án Tốt nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - DUT
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: 05113842308
Website: http://www.dut.edu.vn - Email: hcth.dhbk@dut.udn.vn
Đại học Bách khoa Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Technology) - tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1975 - hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong 3 trường đại học bách khoa chuyên đào tạo kỹ sư đa ngành, đa lĩnh vực của cả nước, cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng. Là trường đại học kỹ thuật duy nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại học Bách khoa Đà Nẵng có chức năng đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ. Đào tạo cử nhân các ngành sư phạm kỹ thuật. Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng cho trường Cao đẳng Công nghệ và trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản