Ngành Công Nghệ Thông Tin (Tiếng Anh)

Trường Đại Học Hà Nội - HANU

Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin (Tiếng Anh)

Trường đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh ngành công nghệ thông tin (tiếng Anh) nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tham mưu tư vấn, thực hiện các công việc trong lĩnh vực chuyên ngành như lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình hệ thống thông tin, lập dự án xây dựng các phần mềm ứng dụng,… Tham gia công tác tại các cơ quan trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực CNTT, các công ty phần mềm, mạng.. các phòng chức năng trong các cơ quan, công ty, phụ trách CNTT, hệ thống quản trị; tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường ĐH,CĐ,TCCN có đào tạo ngành hoặc chuyên ngành về CNTT.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin (Tiếng Anh)


- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Cơ sở công nghệ thông tin
- Công nghệ phần mềm
- Đạo đức nghề nghiệp máy tính
- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
- Hệ thống cơ sở dữ liệu
- Hệ thống thông tin
- Internet và dịch vụ Web nâng cao
- Kiến trúc máy tính
- Kinh doanh điện tử
- Lập trình nâng cao
- Lịch sử Đảng
- Mạng và truyền thông
- Ngôn ngữ lập trình C
- Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Phương pháp tư duy sáng tạo
- Thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin
- Thực hành tiếng Anh
- Tương tác người và máy
- Ứng dụng Oracle
- Viết chuyên ngành

Trường Đại Học Hà Nội - HANU
Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Ms. Hoàng Thị Kiều Hoa
Điện thoại: 0977774287
Website: http://hanu.vn - Email: hoahtk@hanu.edu.vn
Đại học Hà Nội (tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ) là trường đại học công lập, được thành lập năm 1959. Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Ngoài ra, trường Đại học Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đi học nước ngoài; bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước. Thực hiện phương châm mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu đào tạo của nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn coi trọng định hướng phát triển năng lực làm việc cho sinh viên. Trường Đại học Hà Nội từng bước hội nhập giáo dục quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo nhằm trang bị cho người học kỹ năng làm việc, kỹ năng vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
Đồng bộ tài khoản