Ngành Công Nghệ Thực Phẩm - Hệ ĐH

Trường Đại Học Tây Đô - TDU

Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thực Phẩm

Sinh viên sau khi học xong phải trình bày được đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, thực hành, thực tập để ứng dụng vào sản xuất phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Xây dựng kế hoạch sản xuất, điều hành và quản lý công nghệ kỹ thuật cho các công ty kinh doanh, các cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thực Phẩm


- Kiến thức về toán học, hoá học… đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Kiến thức cơ sở ngành các quá trình và thiết bị công nghệ hóa học, hóa sinh, vi sinh… những hiểu biết về các quy trình sản xuất cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm;
- Kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng, kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu, thành phẩm, kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm.

Trường Đại Học Tây Đô - TDU
Lô Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Tây Đô
Điện thoại: 07103840666
Website: http://www.tdu.edu.vn - Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn
Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Đầu năm 2004, một số người có tâm huyết về sự nghiệp giáo dục đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là cán bộ lãnh đạo Cần Thơ đã cùng bàn bạc kế hoạch thành lập một Trường Đại học tại thành phố Cần Thơ nhằm góp phần đào tạo nhân lực cho khu vực và địa phương. Sau khi phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo nhân lực hiện tại và tương lai của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ, hội nghị đã nhất trí thành lập một trường đại học và lấy tên là Trường Đại học Tây Đô và đã đề cử Hội đồng sáng lập gồm có 8 người. Trong đó, Ông Lư Văn Điền làm Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Tấn Lập làm Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Phước Qúy Quang phụ trách Thư ký Hội đồng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản