Ngành Công Tác Xã Hội - Hệ Cao Đẳng

Đại Học Văn Hiến - VHU

665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Tác Xã Hội

Chương trình đạo tạo cử nhân hệ cao đẳng ngành Công tác xã hội được xây dựng theo học chế tín chỉ, phù hợp với định hướng phát triển của một nền giáo dục tiến bộ, phù hợp với các quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, chương trình đào tạo này có định hướng phát triển kiến thức sâu về kỹ năng thực hành công tác xã hội. Đây là một hình thức đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế, có tính khác biệt so với các trường khác. Chương trình đào tạo cử nhân hệ cao đẳng ngành Công tác xã hội chú trọng phát triển các kiến thức ứng dụng thực tiễn, các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp. Điều này giúp sinh viên sau khi ra trường có thể thực hiện tốt các nghiên cứu thực nghiệm, thao tác nghề nghiệp tốt, đáp ứng ngay lập tức yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Đối Tượng Tham Gia

Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe học tập; không ở thời kỳ bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự hay truy tố trong thời
gian thi hành án.

Thời Lượng

3 năm (6 học kỳ)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Tác Xã Hội


- Kiến thức giáo dục đại cương: 23 tín chỉ
+ Lý luận chính trị 10 tín chỉ
+ Khoa học tự nhiên 4 tín chỉ
+ Ngoại ngữ 9 tín chỉ
+ Giáo dục thể chất (cấp chứng chỉ riêng)
+ Giáo dục quốc phòng (cấp chứng chỉ riêng)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 83 tín chỉ
+ Kiến thức cơ sở: 15 tín chỉ
+ Kiến thức ngành: 58 tín chỉ (Kiến thức chung của ngành: 12 tín chỉ; Kiến thức chuyên ngành: 46 tín chỉ; Bắt buộc 38 tín chỉ; Tự chọn 8 tín chỉ)
+ Tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Đại Học Văn Hiến - VHU
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)38320333
Website: http://vhu.edu.vn - Email: nfo@vhu.edu.vn
Trường Đại Học Văn Hiến được thành lập theo quyết định số 517/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau hơn 15 năm hoạt động và phát triển, Trường Đại học Văn Hiến đã trở thành một thương hiệu uy tín về giáo dục Đại học, đào tạo có chất lượng về các ngành Kinh tế; Du lịch; Kỹ thuật; Khoa học xã hội & Nhân văn tại khu vực phía Nam và trong cả nước, gần 15.000 sinh viên đã tốt nghiệp với 30 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Văn Hiến hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tại các vùng miền của đất nước. Trong số đó, nhiều sinh viên đã thành đạt, giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, được các công ty, tổ chức tin tưởng, đánh giá cao.
Đồng bộ tài khoản