Xã Hội Học - Hệ Cao Đẳng

Đại Học Văn Hiến - VHU

665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Xã Hội Học

Chương trình nhằm đào tạo những người có trình độ cao đẳng, chuyên ngành Xã hội học, có ý thức công dân và phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tư duy và óc sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chương trình đào tạo cao đẳng Xã hội học trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về lí thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học, rèn luyện khả năng ứng dụng kiến thức chuyên môn và khả năng thực hành các nghiên cứu, điều tra, phân tích trong các lĩnh vực xã hội học ứng dụng và lý thuyết xã hội học.
Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Xã hội học có thể làm những công việc như:
- Chuyên viên tư vấn (cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau của xã hội, các tổ chức phi chính phủ).
- Cán bộ công tác xã hội (làm việc trong các cơ quan hoặc các tổ chức, xã hội, đoàn thể); Tác viên phát triển cộng đồng (hoạt động trong các dự án của các cơ quan và tổ chức trong và ngoài nước).
- Những người có năng lực và nguyện vọng có thể tiếp tục học liên thông lên đại học để Trang 2 nâng cao trình độ chuyên môn.

Đối Tượng Tham Gia

Đã tốt nghiệp THPT, có thi tuyển sinh cao đẳng, đại học và đạt điểm xét tuyển theo quy định của Trường, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của ngành học.

Thời Lượng

03 năm (6 học kỳ)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Xã Hội Học


- Kiến thức giáo dục đại cương: 44 đvht
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Giáo dục học đại cương
+ Mỹ học đại cương
+ Tiếng việt thực hành
+ Đạo đức học đại cương
+ Kinh tế học đại cương
+ Dân số học
+ Tin học đại cương
+ Ngoại ngữ căn bản
+ Giáo dục thể chất (Không tính vào khối lượng đơn vị học trình trong chương trình)
+ Giáo dục quốc phòng (Không tính vào khối lượng đơn vị học trình trong chương trình)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 84 đvht
+ Kiến thức cơ sở chung cho khối ngành: Đại cương văn hóa Việt Nam; Tâm lý học đại cương; Pháp luật đại cương; Logic học...
+ Kiến thức cơ sở của ngành: Xã hội học đại cương; Lịch sử xã hội học; Tâm lý học xã hội; Thống kê xã hội; An sinh xã hội...
+ Kiến thức ngành: Xã hội học đô thị; Xã hội học nông thôn; Xã hội học gia đình; Xã hội học văn hoá; Xã hội học giới...
- Thực tập cuối khóa và Khóa luận/ Thi cuối khóa: 10 đvht

Đại Học Văn Hiến - VHU
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)38320333
Website: http://vhu.edu.vn - Email: nfo@vhu.edu.vn
Trường Đại Học Văn Hiến được thành lập theo quyết định số 517/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau hơn 15 năm hoạt động và phát triển, Trường Đại học Văn Hiến đã trở thành một thương hiệu uy tín về giáo dục Đại học, đào tạo có chất lượng về các ngành Kinh tế; Du lịch; Kỹ thuật; Khoa học xã hội & Nhân văn tại khu vực phía Nam và trong cả nước, gần 15.000 sinh viên đã tốt nghiệp với 30 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Văn Hiến hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau tại các vùng miền của đất nước. Trong số đó, nhiều sinh viên đã thành đạt, giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, được các công ty, tổ chức tin tưởng, đánh giá cao.
Đồng bộ tài khoản