Ngành Cử Nhân Tài Năng (Tiếng Pháp)

Trường Đại Học Hà Nội - HANU

Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Cử Nhân Tài Năng (Tiếng Pháp)

Trường đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh ngành cử nhân tài năng tiếng Pháp nhằm đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng hội nhập quốc tế dựa trên thế mạnh ngoại ngữ. Với đội ngũ cán bộ giảng viên được đào tạo bài bản, tác phong nghiêm túc, làm việc hiệu quả, có trình độ sẽ giúp các bạn sinh viên lĩnh hội được một phần kiến thức. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về trường.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Cử Nhân Tài Năng (Tiếng Pháp)


- Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Chuyên đề dịch Pháp
- Dẫn luận ngôn ngữ học
- Dẫn luận ngôn ngữ tiếng Pháp
- Đất nước và văn hoá Pháp
- Dịch Pháp
- Giáo học pháp ngoại ngữ
- Kiến - Thực tập dịch hoặc Sư phạm
- Kỹ năng tiếng Pháp
- Lịch sử văn minh thế giới
- Lý thuyết dịch Pháp
- Môn hướng nghiệp Pháp
- Ngôn ngữ học đối chiếu
- Ngữ âm Pháp (hoặc môn đặc thù tiếng)
- Ngữ pháp văn bản
- Phương pháp học tập và nghiên cứu

Trường Đại Học Hà Nội - HANU
Km 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Ms. Hoàng Thị Kiều Hoa
Điện thoại: 0977774287
Website: http://hanu.vn - Email: hoahtk@hanu.edu.vn
Đại học Hà Nội (tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ) là trường đại học công lập, được thành lập năm 1959. Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Ngoài ra, trường Đại học Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đi học nước ngoài; bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước. Thực hiện phương châm mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu đào tạo của nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn coi trọng định hướng phát triển năng lực làm việc cho sinh viên. Trường Đại học Hà Nội từng bước hội nhập giáo dục quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo nhằm trang bị cho người học kỹ năng làm việc, kỹ năng vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
Đồng bộ tài khoản