Ngành Giáo Dục Mầm Non - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh

Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Mầm Non

Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản của pháp luật nhà nước XHCN Việt Nam; Luật giáo dục; Điều lệ trường mầm non; Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Quy định về đạo đức nhà giáo; Các quy chế chuyên môn của trường, lớp mầm non. Sinh viên có các kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống một số tệ nạn xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Mầm Non


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (1)
- GDQP 1
- GDTC 1
- Tiếng Anh 1
- Tiếng Việt thực hành
- Tâm lý học đại cương
- Giáo dục học đại cương
- Nhạc lý và hát
- Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN
- Giáo dục học mầm non
- GDTC 2
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (2)
- Tiếng Anh 2
- Pháp luật đại cương
- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
- Môi trường và con người
- CNTT và ứng dụng CNTT trong GDMN
- Mỹ thuật
- Múa
- Vệ sinh - dinh dưỡng
- Kiến tập sư phạm
- GDQP 2
- GDTC 3
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh 3
- Sự học và PT tâm lý trẻ em lứa tuổi MN 1
- Tổ chức hoạt động vui chơi
- Tổ chức hoạt động tạo hình
- Tổ chức hoạt động âm nhạc
- Phương pháp phát triển ngôn ngữ
- Phương pháp làm quen với văn học
- PP khám phá KH và môi trường chung quanh
- Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN
- PP nghiên cứu khoa học giáo dục
- Sự học và PT tâm lý trẻ em lứa tuổi MN 2
- Giáo dục hoà nhập
- Phương pháp làm quen với Toán
- PP giáo dục thể chất cho trẻ em
- Phát triển và tổ chức thực hiện CT GDMN
- Quản lý trong GDMN
- Thực tập sư phạm 1
- Giáo dục đặc biệt
- PP nghiên cứu trẻ em
- Giáo dục gia đình
- Nghề GVMN
- Chương trình giáo dục mầm non
- Phòng bệnh và đảm bảo an toàn
- Nhạc cụ
- PP giáo dục Mỹ thuật
- Văn học thiếu nhi, đọc và kể diễn cảm
- Đánh giá trong GDMN
- Quản lý HCNN và QL ngành
- PTCTGDMN và các chuyên đề mới trong GDMN
- Chuyên đề tự chọn
- Thực tập sư phạm 2
- Phần kiến thức cơ sở
- Phần kiến thức chuyên ngành
- Lý luận chính trị

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh
Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh
Người liên hệ: Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Điện thoại: (0241)3822723
Website: http://www.cdspbacninh.edu.vn -
Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1998 theo Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, nối tiếp truyền thống của các trường Sư phạm của tỉnh trước đây, Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Từ mái trường này nhiều thế hệ học sinh được đào tạo và trưởng thành, nhiều người đã trưởng thành là những cán bộ quản lý và giáo viên giỏi các cấp, trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Hiện tại nhà trường được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 49 ngành ( 35 ngành hệ cao đẳng, 14 ngành hệ trung cấp ). Về quy mô đào tạo hiện nay có 60 lớp với gần 3 000 HSSV chính quy, 28 lớp Hệ đào tạo Liên thông, VLVH với trên 1500 sinh viên, ngoài ra trường còn liên kết đào tạo với các trường Đại học với trên 3 000 sinh viên, nhà trường thường xuyên mở các lớp Đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ NVSP, Tin học, Tiếng Anh trình độ A,B,C theo nhu cầu của người học và xã hội. Mục tiêu phát triển của nhà trường: Phát huy trách nhiệm và vai trò của của CBGV, tiếp tục đổi mới công tác quả lý chỉ đạo, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng.đào tạo. Tiếp tục phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, từng bước chuẩn bị các điều kiện nhằm thực hiện tốt quy hoạch phát triển trường giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đó được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo của Bộ và tỉnh Bắc Ninh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản