Ngành Giáo Dục Tiểu Học - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh

Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục TH

Sau khi tốt nghiệp hệ CĐSP tiểu học có thể học tiếp đại học tiểu học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ và đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục TH


- Hiểu biết cơ bản, có hệ thống về triếtt học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam
- Hiểu biết cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành. Nắm được các yêu cầu về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo yêu cầu đào tạo dành cho bậc học
- Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ nhằm đáp ứng được mục tiêu yêu cầu giáo dục.
- Nắm được đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh tiểu học
- Có kiến thức về giáo dục học, vận dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học
- Nắm được mục tiêu giáo dục tiểu học, các qui định của giáo dục tiểu học.
- Nắm được bản chất, nhiệm vụ, động lực, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện dạy học và đặc điểm của hoạt động dạy học ở tiểu học.
- Có phương pháp dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các qui định ở cấp tiểu học
- Nắm chắc nội dung, hệ thống chương trình các môn học của bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5
- Có kiến thức đại cương làm nền tảng để dạy tốt các môn học ở tiểu học
- Có kiến thức vững vàng về các môn học để làm tốt công tác chuyên môn và chủ nhiệm lớp . Dạy được ở tất cả các khối, lớp ở bậc tiểu học và có thể dạy các đối tượng học sinh dân tộc và học sinh khuyết tật
- Có kiến thức vững vàng về các môn học để làm tốt công tác chuyên môn và chủ nhiệm lớp. Dạy được tất cả các khối, lớp học ở bậc tiểu học và có thể dạy các đối tượng học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật.
- Có hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh
Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh
Người liên hệ: Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Điện thoại: (0241)3822723
Website: http://www.cdspbacninh.edu.vn -
Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1998 theo Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, nối tiếp truyền thống của các trường Sư phạm của tỉnh trước đây, Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Từ mái trường này nhiều thế hệ học sinh được đào tạo và trưởng thành, nhiều người đã trưởng thành là những cán bộ quản lý và giáo viên giỏi các cấp, trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Hiện tại nhà trường được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 49 ngành ( 35 ngành hệ cao đẳng, 14 ngành hệ trung cấp ). Về quy mô đào tạo hiện nay có 60 lớp với gần 3 000 HSSV chính quy, 28 lớp Hệ đào tạo Liên thông, VLVH với trên 1500 sinh viên, ngoài ra trường còn liên kết đào tạo với các trường Đại học với trên 3 000 sinh viên, nhà trường thường xuyên mở các lớp Đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ NVSP, Tin học, Tiếng Anh trình độ A,B,C theo nhu cầu của người học và xã hội. Mục tiêu phát triển của nhà trường: Phát huy trách nhiệm và vai trò của của CBGV, tiếp tục đổi mới công tác quả lý chỉ đạo, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng.đào tạo. Tiếp tục phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, từng bước chuẩn bị các điều kiện nhằm thực hiện tốt quy hoạch phát triển trường giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đó được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo của Bộ và tỉnh Bắc Ninh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản