Sư Phạm Toán Học (Toán - Vật Lý) - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh

Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán Học

Học xong chương trình này sinh viên có khả năng giảng dạy Toán học, Vật lý ở các trường THCS, trường dạy nghề. Làm việc ở các cơ quan nhà nước, các công ty doanh nghiệp. Có khả năng làm công tác chuyên môn ở các cơ quan quản lý giáo dục.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Toán Học


- Có hiểu biết về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh phù hợp với chuyên ngành đào tạo, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Hiểu kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục.
- Biết phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để có thể triển khai nghiên cứu một vấn đề nào đó thuộc lĩnh vực giáo dục.
- Có hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý trong ngành giáo dục, trong nhà trường hiện nay.
- Có trình độ tiếng Anh thông thường, có khả năng sử dụng để đọc, dịch tiếng Anh trong học tập, công tác và nghiên cứu.
- Kiến thức chuyên ngành toán
+ Nắm vững các kiến thức và phương pháp xây dựng các hệ thống số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số thực và số phức. Hiểu được nguyên nhân của sự ra đời và mở rộng các tập số đó.
+ Nắm được các khái niệm và định lí cơ bản về giới hạn, tính liên tục của hàm số, đạo hàm, vi phân, nguyên hàm, tích phân, ánh xạ, ... thấy rõ mối liên hệ giữa ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự, ...
+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về Số học, Đại số và Hình học sơ cấp. Biết vận dụng các kiến thức đó để tìm hiểu, nắm vững quan điểm và cách trình bày các vấn đề này trong chương trình sách giáo khoa toán THCS.
+ Hiểu và biết vận dụng các kiến thức cơ bản của Toán học cao cấp như: Cơ sở số học, Đại số tuyến tính, Đại số đại cương, Hình học cao cấp, Phép tính vi phân, tích phân của hàm một biến, nhiều biến, Xác suất thống kê, ... để soi sáng kiến thức toán học ở bậc THCS và giải quyết các vấn đề về toán sơ cấp và tin học cơ bản.
+ Nắm được một số các thuật toán số học như: Thuật toán Ơclit, thuật toán giải phương trình, ... theo ngôn ngữ tin học.
- Kiến thức chuyên ngành vật lý
+ Có kiến thức cơ bản về vệt lý đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang), vật lý nguyên tử hạt nhân và vật lý lượng tử

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh
Số 12 Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh
Người liên hệ: Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Điện thoại: (0241)3822723
Website: http://www.cdspbacninh.edu.vn -
Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1998 theo Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, nối tiếp truyền thống của các trường Sư phạm của tỉnh trước đây, Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Từ mái trường này nhiều thế hệ học sinh được đào tạo và trưởng thành, nhiều người đã trưởng thành là những cán bộ quản lý và giáo viên giỏi các cấp, trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Hiện tại nhà trường được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 49 ngành ( 35 ngành hệ cao đẳng, 14 ngành hệ trung cấp ). Về quy mô đào tạo hiện nay có 60 lớp với gần 3 000 HSSV chính quy, 28 lớp Hệ đào tạo Liên thông, VLVH với trên 1500 sinh viên, ngoài ra trường còn liên kết đào tạo với các trường Đại học với trên 3 000 sinh viên, nhà trường thường xuyên mở các lớp Đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ NVSP, Tin học, Tiếng Anh trình độ A,B,C theo nhu cầu của người học và xã hội. Mục tiêu phát triển của nhà trường: Phát huy trách nhiệm và vai trò của của CBGV, tiếp tục đổi mới công tác quả lý chỉ đạo, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng.đào tạo. Tiếp tục phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, từng bước chuẩn bị các điều kiện nhằm thực hiện tốt quy hoạch phát triển trường giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đó được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo của Bộ và tỉnh Bắc Ninh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản